Állampapírok

Ügyfeleinknek lehetőségük van arra, hogy a Duna Takarék Bank Zrt–nél állampapírokat vásároljanak, illetve adjanak el. Az állami értékpapírok a legbiztonságosabb befektetési lehetőségek közé tartoznak, hiszen rájuk visszafizetési garanciát a Magyar Állam ad. 

Formái:

  • Magyar Államkötvény
  • Diszkont Kincstárjegy
  • Magyar Állampapírok

 

A Duna Takarék Bank Zrt-nél elérhető állampapírok:

Magyar Államkötvény (MÁK)

Jellemzői:

megjelenési forma

dematerializált és névre szóló

futamidő

3, 5, 10 és 15 év

kamatozás

fix (3, 5, 10 és 15 éves futamidejű) vagy változó (3 és 5 éves futamidejű)

kamatfizetés gyakorisága

félévente vagy évente 

kamat mértéke

  • fix kamatozású államkötvények esetében már a kibocsátáskor rögzítésre kerül az egyes kamatfizetési periódusokban kifizetendő kamat nagysága
  • a változó kamatozású államkötvények esetében csak a kamat-megállapítás módja és ideje rögzített, a kifizetendő kamat mértéke csak az adott kamatfizetési periódusra ismert

névérték (alapcímlet)

10.000 Ft / darab

forgalomba hozatala

aukció útján, amely nyilvános ajánlattétel közzétételével kerül meghirdetésre

ki vásárolhatja meg?

devizabelföldi és devizakülföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli szervezetek

állami garancia kapcsolódik hozzá?

igen, az állam garanciát vállal a kamatok, lejáratkor pedig az aktuális utolsó időszaki kamat és névérték kifizetésére, de lejárat előtti értékesítés esetén a tőke- és kamatfizetésre vonatkozó állami kötelezettségvállalás nem érvényesül

adóköteles?

igen, kamatjövedelem után az adó mértéke a mindenkori Személyi jövedelemadó törvényben kerül rögzítésre, jelenleg 15 %, ezt az értékpapír számlavezető vonja le

a követelés elévül?

nem

További információ a Magyar Államkötvényről a Takarékbank Zrt. alábbi oldalán olvasható: http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu/termekek_es_szolgaltatasok/allampapirok/allampapirak.html#altalanos-informacio

A Magyar Államkötvény Ismertetője és az adott értékpapír-sorozatra vonatkozó Nyilvános ajánlattételek a http://www.allampapir.hu/allampapirok/MAK oldalon vagy az Államadósság Kezelő Központ Zrt. alábbi honlapján érhetőek el: http://www.akk.hu/hu/oldal/allampapir-forgalmazas

 

Diszkont Kincstárjegy (DKJ)

Jellemzői:

megjelenési forma

dematerializált és névre szóló

futamidő

3 és 12 hónap

kamatozás

kamatot nem fizet, hanem a névértéknél alacsonyabb, diszkont áron kerül forgalomba, lejáratkor pedig a névértéket fizeti vissza

névérték 

10.000 Ft / darab

forgalomba hozatala

aukció útján, amely nyilvános ajánlattétel közzétételével kerül meghirdetésre

ki vásárolhatja meg?

devizabelföldi és devizakülföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli szervezetek

állami garancia kapcsolódik hozzá?

igen, lejáratkor az állam garanciát vállal a névérték kifizetésére, de lejárat előtti értékesítés esetén a tőke- és kamatfizetésre vonatkozó állami kötelezettségvállalás nem érvényesül

adóköteles?

igen, kamatjövedelem után az adó mértéke a mindenkori Személyi jövedelemadó törvényben kerül rögzítésre, jelenleg 15 %, ezt az értékpapír számlavezető vonja le

a követelés elévül?

nem

További információ a Diszkont Kincstárjegyről a Takarékbank Zrt. alábbi oldalán olvasható: http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu/termekek_es_szolgaltatasok/allampapirok/allampapirdkj.html

A Diszkont Kincstárjegy Ismertetője és az adott értékpapír-sorozatra vonatkozó Nyilvános ajánlattételek a http://www.allampapir.hu/allampapirok/DKJ oldalon vagy az Államadósság Kezelő Központ Zrt. alábbi honlapján érhetőek el: http://www.akk.hu/hu/oldal/allampapir-forgalmazas

 

Magyar Állampapírok

Féléves Magyar Állampapír (FMÁP, korábban: Féléves Kincstárjegy, FKJ)

Jellemzői:

megjelenési forma

dematerializált és névre szóló

futamidő

6 hónap

kamatozás

fix 

kamatfizetés gyakorisága

a futamidő végén 

kamat mértéke

előre meghirdetett

névérték (alapcímlet)

10.000 Ft / darab

jegyzési árfolyam

a névérték 100%-a

forgalomba hozatala

jegyzés útján

ki vásárolhatja meg?

belföldi és külföldi magánszemélyek (devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek), belföldi civil szervezetek (pl. alapítvány, egyesület), belföldi nonprofit gazdasági társaságok (devizabelföldi jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli szervezetek*)

állami garancia kapcsolódik hozzá?

igen, a lejáratkor a Magyar Állam kötelezettséget vállal mind a tőke, mind a kamat kifizetésére

adóköteles?

igen, kamatjövedelem után az adó mértéke a mindenkori Személyi jövedelemadó törvényben kerül rögzítésre, jelenleg 15 %, ezt az értékpapír számlavezető vonja le

a követelés elévül?

nem

*A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 5.§ (1) bekezdés 60. pontja szerint intézményi befektetőnek minősülő szervezetek
 nem vásárolhatják meg.

További információ a Féléves Magyar Állampapírról a Takarékbank Zrt. alábbi oldalán olvasható: http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu/termekek_es_szolgaltatasok/allampapirok/allampapirfkj.html#altalanos-informaciok

A Féléves Magyar Állampapír Ismertetője és az adott értékpapír-sorozatra vonatkozó Nyilvános ajánlattételek a http://www.allampapir.hu/allampapirok/FMAP oldalon vagy az Államadósság Kezelő Központ Zrt. alábbi honlapján érhetőek el: http://www.akk.hu/hu/oldal/allampapir-forgalmazas

 

Egyéves Magyar Állampapír (1MÁP, korábban: Kamatozó Kincstárjegy, KKJ)

Jellemzői:

megjelenési forma

dematerializált és névre szóló

futamidő

12 hónap

kamatozás

fix 

kamatfizetés gyakorisága

a futamidő végén 

kamat mértéke

előre meghirdetett

névérték (alapcímlet)

10.000 Ft / darab

jegyzési árfolyam

a névérték 100%-a

forgalomba hozatala

jegyzés útján

ki vásárolhatja meg?

belföldi és külföldi magánszemélyek (devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek), belföldi civil szervezetek (pl. alapítvány, egyesület), belföldi nonprofit gazdasági társaságok (devizabelföldi jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli szervezetek*)

állami garancia kapcsolódik hozzá?

igen, a lejáratkor a Magyar Állam kötelezettséget vállal mind a tőke, mind a kamat kifizetésére

adóköteles?

igen, kamatjövedelem után az adó mértéke a mindenkori Személyi jövedelemadó törvényben kerül rögzítésre, jelenleg 15 %, ezt az értékpapír számlavezető vonja le

a követelés elévül?

nem

*A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 5.§ (1) bekezdés 60. pontja szerint intézményi befektetőnek minősülő szervezetek
 nem vásárolhatják meg. A 2014. június 2-tól értékesített Kamatozó Kincstárjegyek esetében a nonprofit gazdasági társaságnak nem minősülő gazdasági társaságok és az előbbiek szerinti intézményi befektetők nem vásárolhatják meg

További információ az Egyéves Magyar Állampapírról a Takarékbank Zrt. alábbi oldalán olvasható: http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu/termekek_es_szolgaltatasok/allampapirok/allampapirkkj.html#altalanos-informaciok 

Az Egyéves Magyar Állampapír Ismertetője és az adott értékpapír-sorozatra vonatkozó Nyilvános ajánlattételek a http://www.allampapir.hu/allampapirok/1MAP oldalon vagy az Államadósság Kezelő Központ Zrt. alábbi honlapján érhetőek el: http://www.akk.hu/hu/oldal/allampapir-forgalmazas

 

Kétéves Magyar Állampapír (2MÁP, korábban: Kétéves Állampapír, 2MÁP)

Jellemzői:

megjelenési forma

dematerializált és névre szóló

futamidő

2 év

kamatozás

fix 

kamatfizetés gyakorisága

évente 

kamat mértéke

előre meghirdetett

alapcímlet

1 Ft / darab

forgalomba hozatala

adagolt kibocsátás útján, az egyes sorozatok értékesítése a kibocsátó által meghatározott időszak alatt történik úgy, hogy az azonos sorozatba tartozó értékpapírok lejárati időpontja azonos

ki vásárolhatja meg?

belföldi és külföldi természetes személyek (devizabelföldi és devizakülföldi), belföldi civil szervezetek (pl. alapítvány, egyesület), belföldi non-profit gazdasági társaságok (devizabelföldi jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli szervezetek*

állami garancia kapcsolódik hozzá?

igen, a lejáratkor a Magyar Állam kötelezettséget vállal mind a tőke, mind a kamat kifizetésére, de az értékpapír lejárat előtti értékesítése esetén a tőke- és kamatfizetésre vonatkozó állami kötelezettségvállalás nem érvényesül

adóköteles?

igen, kamatjövedelem után az adó mértéke a mindenkori Személyi jövedelemadó törvényben kerül rögzítésre, jelenleg 15 %, ezt az értékpapír számlavezető vonja le

a követelés elévül?

nem

*A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 5.§ (1) bekezdés 60. pontja szerint intézményi befektetőnek minősülő szervezetek, valamint a nonprofit gazdasági társaságnak nem minősülő gazdasági társaságok nem vásárolhatják meg. 

További információ a Kétéves Magyar Állampapírról a Takarékbank Zrt. alábbi oldalán olvasható: http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu/termekek_es_szolgaltatasok/allampapirok/ketevesallampapir.html#altalanos-informaciok 

A Kétéves Magyar Állampapír Ismertetője és az adott értékpapír-sorozatra vonatkozó Nyilvános ajánlattételek a http://www.allampapir.hu/allampapirok/2MAP oldalon vagy az Államadósság Kezelő Központ Zrt. alábbi honlapján érhetőek el: http://www.akk.hu/hu/oldal/allampapir-forgalmaza

 

Prémium Magyar Állampapír (PMÁP, korábban: Prémium Magyar Államkötvény, PMÁK)

Jellemzői:

megjelenési forma

dematerializált és névre szóló

futamidő

3 és 5 év

kamatozás

változó (inflációhoz kötött) 

kamatfizetés gyakorisága

évente 

kamat mértéke

az aktuális kamat mértéke a kamatbázis és a kamatprémium összege. A kamatbázis megegyezik a kamat megállapítás évét megelőző naptári évre vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett éves átlagos fogyasztói árindex-változás százalékos mértékével (amennyiben ez az érték negatív lenne, akkor a kamatbázis 0 %), a kamatprémium pedig a kamatbázison felül biztosított, sorozatonként eltérő mérték, amelynek meghatározására az adott sorozatra vonatkozó Nyilvános Ajánlattételben kerül sor. 

A kamat mértékét a további kamatperiódusokban az ÁKK Zrt. teszi közzé

alapcímlet

1000 Ft / darab

forgalomba hozatala

adagolt kibocsátás útján, az egyes sorozatok értékesítése a kibocsátó által meghatározott időszak alatt történik úgy, hogy az azonos sorozatba tartozó értékpapírok lejárati időpontja azonos

ki vásárolhatja meg?

belföldi és külföldi természetes személyek (devizabelföldi és devizakülföldi), belföldi civil szervezetek (pl. alapítvány, egyesület), belföldi non-profit gazdasági társaságok (devizabelföldi jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli szervezetek*

állami garancia kapcsolódik hozzá?

igen, a tőke és a kamatok kifizetésére - lejáratig való megtartás esetén - a Magyar Állam vállal kötelezettséget, de az értékpapír lejárat előtti értékesítése esetén a tőke- és kamatfizetésre vonatkozó állami kötelezettségvállalás nem érvényesül

adóköteles?

igen, kamatjövedelem után az adó mértéke a mindenkori Személyi jövedelemadó törvényben kerül rögzítésre, jelenleg 15 %, ezt az értékpapír számlavezető vonja le

a követelés elévül?

nem

*A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 5.§ (1) bekezdés 60. pontja szerint intézményi befektetőnek minősülő szervezetek nem vásárolhatják meg. A 2014. június 2-től értékesített Prémium Magyar Államkötvények esetében a nonprofit gazdasági társaságnak nem minősülő gazdasági társaságok és az előbbiek szerinti intézményi befektetők nem vásárolhatják meg

További információ a Prémium Magyar Állampapírról a Takarékbank Zrt. alábbi oldalán olvasható: http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu/termekek_es_szolgaltatasok/allampapirok/pmak.html 

A Prémium Magyar Állampapír Ismertetője és az adott értékpapír-sorozatra vonatkozó Nyilvános ajánlattételek a http://www.allampapir.hu/allampapirok/PMAP oldalon vagy az Államadósság Kezelő Központ Zrt. alábbi honlapján érhetőek el: http://www.akk.hu/hu/oldal/allampapir-forgalmazas

 

Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP, korábban: Bónusz Magyar Államkötvény, BMÁK)

Jellemzői:

megjelenési forma

dematerializált és névre szóló

futamidő

4. 6 és 10 év

kamatozás

változó, évente igazodik a piaci hozamokhoz

kamatfizetés gyakorisága

évente 

kamat mértéke

az aktuális kamat mértéke a kamatbázis és a kamatprémium összege. A kamatbázis megegyezik a kamatmérték meghatározásának időpontját megelőző négy eredményes, 12 hónapos Diszkont Kincstárjegy aukción kialakult átlaghozamok, adott aukción elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlagával, a kamatprémium pedig a kamatbázison felül biztosított, sorozatonként eltérő mérték, amelynek meghatározására az adott sorozatra vonatkozó Nyilvános Ajánlattételben kerül sor. 

A kamat mértékét a további kamatperiódusokban az ÁKK Zrt. teszi közzé

alapcímlet

1 Ft / darab

forgalomba hozatala

adagolt kibocsátás útján, az egyes sorozatok értékesítése a kibocsátó által meghatározott időszak alatt történik úgy, hogy az azonos sorozatba tartozó értékpapírok lejárati időpontja azonos

ki vásárolhatja meg?

belföldi és külföldi természetes személyek (devizabelföldi és devizakülföldi), belföldi civil szervezetek (pl. alapítvány, egyesület), belföldi non-profit gazdasági társaságok (devizabelföldi jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli szervezetek*

állami garancia kapcsolódik hozzá?

igen, a tőke és a kamatok kifizetésére - lejáratig való megtartás esetén - a Magyar Állam vállal kötelezettséget, de az értékpapír lejárat előtti értékesítése esetén a tőke- és kamatfizetésre vonatkozó állami kötelezettségvállalás nem érvényesül

adóköteles?

igen, kamatjövedelem után az adó mértéke a mindenkori Személyi jövedelemadó törvényben kerül rögzítésre, jelenleg 15 %, ezt az értékpapír számlavezető vonja le

a követelés elévül?

nem

*A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 5.§ (1) bekezdés 60. pontja szerint intézményi befektetőnek minősülő szervezetek nem vásárolhatják meg. A 2014. június 2-től értékesített Prémium Magyar Államkötvények esetében a nonprofit gazdasági társaságnak nem minősülő gazdasági társaságok és az előbbiek szerinti intézményi befektetők nem vásárolhatják meg

További információ a Bónusz Magyar Állampapírról a Takarékbank Zrt. alábbi oldalán olvasható: http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu/termekek_es_szolgaltatasok/allampapirok/bmak.html 

A Bónusz Magyar Állampapír Ismertetője és az adott értékpapír-sorozatra vonatkozó Nyilvános ajánlattételek a http://www.allampapir.hu/allampapirok/BMAP oldalon vagy az Államadósság Kezelő Központ Zrt. alábbi honlapján érhetőek el: http://www.akk.hu/hu/oldal/allampapir-forgalmazas

 

A befektetési szolgáltatáshoz és kiegészítő szolgáltatásokhoz kapcsolódó költség és díjtételeket a Takarékbank Zrt. mindenkor hatályos Általános díjjegyzéke tartalmazza, amely a Takarékbank Zrt. Befektetési szolgáltatási tevékenységre és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatának mellékletét képezi.

Az értékpapír számlán kezelt megtakarítások a Befektető-védelmi Alap (BEVA) által biztosítottak (befektetésvédelem). További részletek a http://bva.hu/hu/befekteto-vedelem/altalanos-informaciok/ weboldalon találhatóak.

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjának a befektetési lehetőségekről, a tőzsdéről, illetve a kötvényekről szóló tájékoztató füzeteinek elérhetősége: https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-navigator-fuzetek

További információ általánosságban a befektetésekről és a megtakarításokról az MNB alábbi weboldalán olvasható: http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/befektetes-megtakaritas