Falusi CSOK

A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

otthonteremtési logo.png


Milyen célra igényelhető a falusi CSOK?

 • Használt ingatlanok vásárlására, 2486 településen lehet igényelni a falusi CSOK-ot. A támogatás fele az ingatlan vételárára fordítandó, a másik fele a lakóingatlan bővítésére és/vagy korszerűsítésére felhasználandó. Tanyára és birtokközpontra is igényelhető.
 • Meglévő lakás korszerűsítésére, illetve családi ház bővítésére és/vagy korszerűsítésére is igényelhető a támogatás.

Az igénylés feltétele, hogy az ingatlan lakóház besorolású (lakás, családi ház) legyen. Ha az ingatlan a besorolás alapján üdülőnek, hétvégi háznak, vagy gazdasági épületnek minősül, nem igényelhető rá falusi CSOK.

 

Ki igényelheti a falusi CSOK-ot?

 • Életkori megkötéstől függetlenül a nagykorú természetes személyek (házastársak, élettársak, egyedülállók) a már meglévő, az igénylővel közös háztartásban élő, vérszerinti vagy örökbefogadott gyermekük és/vagy a terhesség betöltött 12. hetét követően magzat vagy ikermagzat után, illetve
 • Olyan fiatal házaspárok, akiknél a kedvezményre vonatkozó kérelem benyújtásakor legalább az egyik fél nem töltötte be a 40. életévét – az eltartott gyermekek számától függetlenül – legfeljebb két gyermek vállalásával (megelőlegezett CSOK).

További feltételek:

 • Magyar állampolgárság vagy letelepedési engedély
 • Minimum egy éves folyamatos (a legmagasabb támogatási összegnél legalább 2 éves) TB jogviszony legalább az egyik igénylőnél, a meglevő vagy vállalt gyermekek számától függetlenül
 • A támogatott településen kell állandó lakcímet létesíteni és életvitelszerűen szükséges ott tartózkodni
 • Nem számít támogatott gyermeknek az a személy, aki már elmúlt 25 éves és aki már – életkortól függetlenül - önálló keresettel rendelkezik

 

Falusi CSOK kizáró okok:

Nem támogatott településen nem igényelhető a falusi CSOK, illetve kizáró ok bármelyik igénylő fél esetében:

 • Köztartozás (NAV tartozás)
 • Büntetett előélet
 • Nem elégséges idejű TB-biztosított jogviszony
 • 18 év alatti életkor

 

Főbb tudnivalók a falusi CSOK-ról:

 • Ha az igénylő korábban már igénybe vett valamely gyermek után vissza nem térítendő állami támogatást, abban az esetben a kedvezmény összegét csökkenteni kell a korábban igénybe vett állami támogatás összegével vagy, ha az igénylő számára kedvezőbb, a kedvezmény összegét meg lehet állapítani azon gyermekek figyelmen kívül hagyásával, amelyek után az igénylő korábban vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vett igénybe. A kedvezmény összegének megállapításánál nem kell figyelembe venni a 2011. december 31. napját követően igényelt és az újabb támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig már visszafizetett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön összegét
 • Erkölcsi bizonyítvány mindkét fél részéről szükséges
 • A korábban igénybevett támogatással összefüggésben előírt életvitelszerű bentlakási kötelezettséget az igénylőnek a jelen családi otthonteremtési kedvezménnyel vásárolt lakásban/családi házban kell teljesíteni. 

 

Összefoglaló, szemléltető táblázat a CSOK összegére gyerekszám és a hasznos alapterület függvényében:

Eltartott gyermekek száma

Használt lakás / családi ház vásárlása és bővítése / korszerűsítése 

Meglévő lakás / családi ház bővítése / korszerűsítése

Családi otthonteremtési kedvezmény összege
(Ft)

Lakás / családi ház minimális hasznos alapterülete
(nm)

Családi otthonteremtési kedvezmény összege
(Ft)

Lakás / családi ház minimális hasznos alapterülete
(nm)

1

   600 000

40

   300 000

40

2

2 600 000

50

1 300 000

50

3

10 000 000

60

5 000 000

60

4 vagy több

10 000 000 70

5 000 000

70

A minimális alapterületnek a bővítési munkák esetén a bővítést követően kell teljesülni. A falusi CSOK-kal támogatott  ingatlan maximális alapterülete nincs korlátozva.

Fontos feltétel, hogy ha a támogatott személy nem teljesíti a szerződésben vállalt korszerűsítési és/vagy bővítési munkálatokat, akkor a teljes támogatást vissza kell fizetni, a büntető kamattal együtt. A munkálatok elvégzésére 3 év áll rendelkezésre. A teljesítést személyesen fogja ellenőrizni a bank.

 

mi számít korszerűsítésnek:

 A következő munkálatok közül egyszerre többre is igényelhető a falusi CSOK:

 • víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése,
 • fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
 • központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 • az épület szigetelése, ideértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
 • a külső nyílászáró energiatakarékos nyílászáróra való cseréje,
 • tető cseréje, felújítása, szigetelése,
 • kémény építése, korszerűsítése,
 • belső tér felújítása, ideértve a  belső burkolat cseréjét, a  galériaépítést, a  belső elektromos-, vízhálózat cseréjét,
 • a fürdőhelyiség felújítás, a WC felújítás; a konyha felújítás,
 • a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található melléképület felújítása vagy kerítés építése, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 30%-áig, valamint
 • a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 20%-áig. 

 

mi számít bővítésnek:

 • a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést is;
 • emelet-ráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel létrehozott lakás akkor, ha az emelet-ráépítés vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre két új, önálló albetétként nyilvántartott lakás.

A meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása nem minősül a lakás bővítésének.

 

 

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltését szolgálja. A támogatás igénybe vételének részletes feltételeiről érdeklődjön bankfiókjainkban.

A családi otthonteremtési kedvezményére vonatkozó részletes szabályokat az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet, valamint a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II.10.) Korm. rendelet tartalmazza.

További információ általánosságban a CSOK-ról az MNB alábbi weboldalán olvasható: https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/hitel-lizing/jelzalog-hitelek/mit-kell-tudni-a-csaladok-otthonteremtesi-kedvezmenyerol

A Pénzügyminisztérium lakáscélú állami támogatásokról szóló ügyfél tájékoztatóit ITT olvashatja.

 

File Dátum Fájlméret
folder icon Archív 2021. 01. 03.
PDF file icon Preferált kistelepülések listája 20230101-től.pdf 2023. 01. 11. 1 841,16 KB