Otthonfelújítási kölcsön kamattámogatással

Az Otthonfelújítási kölcsön kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

 

otthonteremtési logo.png

Amennyiben nem áll a rendelkezésére a felújításhoz szükséges összeg, igényelje a Duna Takarék Bank Zrt. Otthonfelújítási kölcsönét! Így megvalósíthatja a lakásfelújítást majd utólag igénybe veheti az Otthonfelújítási támogatást!

Az Otthonfelújítási támogatást Ön a Magyar Államtól utólag igényelheti, tehát a felújítási munkákat előbb be kell fejeznie és kiegyenlíteni a számlákat. A támogatás összege a felújítási költségek maximum 50%-a, de maximum 3 millió forint. A Magyar Állam utólag nyújtja a támogatást a befejezett felújítási munkák után.

 

Otthonfelújítási kölcsön a Duna Takarék Banknál!

A kölcsön jellemzői:

Összege:                                 minimum 2 millió Ft, maximum 6 millió Ft

A kölcsön futamideje:              minimum 3 év, maximum 10 év

A kölcsön devizaneme:            a kölcsön forint devizanemben vehető igénybe

Ügyleti kamat:                          5 éves ÁKK x 130%+3%

Ügyfél által fizetendő kamat:    3%

Kamattámogatás:                     10 éves futamidőre, kamattámogatás a 3% feletti rész. A kamat-támogatás időtartalma 10 év

Kamatperiódus hossza:            5 év

Értékbecslési költség:              a Bank átvállalja a hitelbírálathoz szükséges értékbecslés díját.

Közjegyzői költség:                   az ügyfelet terheli. (a kölcsönszerződés közokiratban foglalására 4 millió Ft-ot meghaladó kölcsönösszeg esetén kerül sor)

Előtörlesztési díj:                      otthonfelújítási támogatásból történő előtörlesztés esetén díj nem kerül felszámításra.

                                                 Ügyfél egyéb kérelmére történő előtörlesztés esetén Hirdetmény szerinti előtörlesztési díj kerül felszámításra.

 

A kölcsönkérelem elbírálásáért, a kölcsön folyósításáért díjat, költséget nem számítunk fel!

A közjegyzői díjat, illetve a földhivatali ügyintézés díját az igénylő közvetlenül a szolgáltatónak fizeti.

 

Kik vehetik igénybe az otthonfelújítási kölcsönt?

A legalább egy gyermeket nevelő házastársak/élettársak/ egyedülálló személyek, akik a meglévő lakásuk/családi házuk felújítási munkáihoz otthonfelújítási támogatást kívánnak igénybe venni. Az igénylőknek legalább egy éve életvitelszerűen a felújítandó ingatlanban kell élniük. Az otthonfelújítási kölcsönt ugyanazon személy csak egyszer veheti igénybe!

 

Milyen munkálatokra lehet a kölcsönt és a támogatást igénybe venni?

 • víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje,
 • fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
 • fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 • az épület külső festése, színezése, valamint szigetelése, utóbbinál, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
 • a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,
 • tető cseréje, felújítása, szigetelése,
 • égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,
 • klímaberendezés beépítése, cseréje,
 • napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje (napelemes rendszer telepítését vagy cseréjét igazoló számla esetén az abban feltüntetett anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladhatja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget.)
 • belső tér felújítása, ideértve a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását, a galériaépítést, a belső lépcső kialakítását és cseréjét, a szaniterek beépítését vagy cseréjét, a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét, a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását, a lámpák vagy világítótestek beépítését vagy cseréjét,
 • a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,
 • kerítés építése,
 • gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
 • terasz, loggia, erkély, előtető építése,
 • térburkolat készítése, cseréje,
 • télikert kialakítása,
 • amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül, meghatározott akadálymentesítési munkák,
 • alapozási szerkezet megerősítése, valamint
 • beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje,
 • használati melegvíz rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is.

 

Személyi és jogosultság feltételek:

 • az igénylő(k), illetve eltartott gyermeke a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan nyilvántartásba bejegyezett tulajdoni hányaddal kell, hogy rendelkezzen(ek),
 • az otthonfelújítási kölcsön igénylésekor a házastársak/élettársak mindegyikének, illetve az eltartott gyermeknek a támogatással érintett ingatlanban legalább egy éve – a lakcímkártyán szereplő lakcím alapján - lakóhellyel kell rendelkezniük, több gyermek esetén elegendő, ha legalább egy, a feltételeknek megfelelő gyermek rendelkezik legalább egy éve a szülővel azonos lakcímen,
 • a fentebb előírt egyéves időtartamra vonatkozó feltételt nem kell alkalmazni magzat, vagy 12 hónapon belül született gyermek esetén, illetve lakásvásárlás esetén, ha az adásvételi szerződés dátuma egy éven belüli,
 • az igénylő – házastársak/élettársak esetén legalább egyikük – legalább egy éve folyamatos társadalombiztosítási jogviszonyban áll (legfeljebb 30 napos megszakítás),
 • köztartozásmentesség igazolása valamennyi érintettre szükséges, (kérelmi nyomtatványon tett büntetőjogi felelősségi nyilatkozattal),
 • KHR negatív adóslistában az igénylők nem szerepelhetnek.

 

A kölcsön biztosítéka:

A kölcsön biztosítékául a fedezetül felajánlott ingatlanra alapított, Bankunk javára bejegyzett jelzálogjog, szolgál.

A kölcsön összege nem haladhatja meg a fedezetül felajánlott ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározott százalékát.

 

Vagyonbiztosítás:

Az otthonfelújítási kölcsön futamideje alatt a fedezetül felajánlott ingatlanra érvényes vagyonbiztosítással kell rendelkezni. A vagyonbiztosítás bármely szolgáltatótól igénybe vehető.

 

Jogosultságvizsgálat és hitelbírálat:

A feltéteknek a kérelem beadásakor meg kell felelni.

 • az igénylő(k) nagykorú, cselekvőképes magyar állampolgár(ok), illetve 3 hónapot meghaladó tartózkodási jogosultsággal, valamint Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkező nem magyar állampolgár(ok).
 • legalább egy gyermeket nevelő igénylő vagy 12. hetét betöltött magzatot váró - azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, együttes igénylőként kérheti.
 • a támogatásra az igénylő valamennyi, vele azonos lakóhelyen élő gyermeke után együttesen jogosult.
 • a támogatást ugyanazon gyermek után csak egy alkalommal lehet igénybe venni.
 • az igénylő, valamint a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett valamennyi gyermeke a támogatással érintett lakásban legalább egy éve lakóhellyel rendelkezik, kivéve magzat és egy évnél nem régebben született gyermek esetén, illetve ha a támogatással érintett lakás tulajdonjogának megszerzésére vagy az igénylő és/vagy kiskorú gyermeke(i) tulajdonában lévő telken felépült lakás ingatlannyilvántartási bejegyzésére a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül került sor,
 • az igénylők, illetve a kölcsönkötelembe bevont további adóstársak nem szerepelhetnek a KHR-ben negatív adóslistájában, vagy a KHR-ben szereplő tartozását már legalább egy éve teljesítette.
 • az igénylő támogatott személy, - kivéve, ha otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül
 • az igénylő, illetve házastársak/élettársak esetén legalább az egyik fél folyamatos egy éves társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (Tbj) 6. §-a szerinti biztosítottként szerepel, vagy a Tbj 4.§ 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül - ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyt.
 • köztartozás mentesség igazolása valamennyi igénylő részéről szükséges.

   

Támogatási cél teljesítésének igazolása

A támogatott személynek az otthonfelújítási kölcsönnel finanszírozott felújítási munkák elkészültét a folyósítástól számított egy éven belül kifizetett számlák bemutatásával igazolni kell.

 

Számlabemutatási kötelezettség

A felújításhoz szükséges anyagok számláit 2021.01.01-től lehet elfogadni.

A felújítási munkálatok teljesítését igazoló számlaként a kölcsönszerződés aláírásának dátuma után kiállított számla fogadható el, mivel az otthonfelújítási kölcsön a még el nem végzett, hátra lévő munkálatokra nyújtjuk. A felújítási munkák elvégzésére vállalkozói/kivitelezői szerződés megkötése és Bankunk számára annak bemutatása szükséges.

Az 5 %-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla nem vehető figyelembe.

Nem fogadható el az olyan számla, amelyet az igénylő a felújítással érintett lakás vonatkozásában a 17/2016.(II.10) Korm. rendelet alapján tanya, birtokközpont vagy preferált kistelepülés területén használt lakás vásárlásához és korszerűsítéséhez vagy korszerűsítéséhez és bővítéséhez vagy meglévő lakás korszerűsítéséhez, illetve korszerűsítéséhez és bővítéséhez igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény kapcsán már elszámolt.

 

Otthonfelújítási támogatás

Az otthonfelújítási támogatás iránti igényt a lakáson/családi házon végzett felújítási munkák befejezését és a számlák kifizetését követő 60 napon belül, de legkésőbb 2022.december 31-ig be kell nyújtani a Kincstár által üzemeltetett elektronikus felületen vagy postai úton vagy személyesen a kormányablaknál. A támogatás mértéke a felújítási munkák 50%-a, maximum 3 000 000 Ft lehet. A támogatás összegét a kölcsön előtörlesztésére kell fordítani.

A kérelmet kizárólag a Kincstárhoz lehet benyújtani, a kérelemhez a csatolni szükséges:

 • a gyermekről, illetve az ingatlanról a szükséges igazolásokat, nyilatkozatokat,
 • a kivitelezővel kötött vállalkozási szerződést
 • a 2021. január 1. után kiállított, az anyagköltségről és a munkadíjról szóló számlákat, valamint a kifizetést igazoló dokumentumokat,

A Magyar Államkincstár honlapján elérhetőek a kérelem benyújtáshoz szükséges nyomtatványok.

 

Reprezentatív példa (2021. április 1-jén hatályos kondíciók alapján):

A hitel teljes összege:                                                       5 000 000 Ft

Futamidő:                                                                         10 év

Törlesztőrészletek száma:                                                120 db

A hitel teljes díja:                                                              804 380 Ft

A teljes fizetendő összeg:                                                 5 804 380 Ft

Havi törlesztőrészlet:                                                         48 370 Ft

A kölcsön ügyleti kamata:                                                 5 éves AKK x 130% + 3%

Hitelkamat típusa:                                                             5 éves kamatperióduson belül fix

Kamattámogatás időtartama:                                            10 év

Kamattámogatással csökkentett mértékű ügyleti kamat:   3,00%

Teljes hiteldíj (THM) mutató:                                              3,10%

 

A THM számításánál a Duna Standard lakossági fizetési számla számlavezetési díját vettük figyelembe.

A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi az egyes hitelek kamatkockázatát.

A hitel fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog, átalakításos önálló zálogjog vagy önálló zálogjog. A jelzáloghitel igénybevételéhez a hitel fedezetéül szolgáló ingatlanra kötött vagyonbiztosítás szükséges. A hitelező a Duna Takarék Bank Zrt.

Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek és nem teljes körű, az egyes feltételek a hitelbírálat eredményétől függően változhatnak. Kérjük, a részletekről tájékozódjon bankfiókjainkban, illetve honlapunkon (www.dtbank.hu) közzétett Üzletszabályzatból és Hirdetményből.