Befektetési szolgáltatási tevékenység 2019.08.10., 2019.08.19., 2019.08.20.

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10, cégjegyzékszám: 01-10-041206) ezúton nyújt rendkívüli tájékoztatást befektetési szolgáltatási tevékenységének módosított rend szerint történő végzéséről, a 2019. augusztus 10-ei, 2019. augusztus 19-ei, valamint 2019. augusztus 20-ai napokra vonatkozóan.

 

1. A 2019. augusztus 10-ei, szombati munkanapon a Bank kizárólag az alábbi megbízásokat fogadja be a következő befogadási idő szerint:

Értékpapír ügylet típusa

Megbízás leadásának időpontja

 Befektetési jegyek forgalmazásával összefüggő
 megbízások
 Forgalmazási és elszámolási szünnap
 Tőzsdén kívüli értékpapír ügylet – forintban
 denominált állampapír tranzakciók
9:00-12:00
 Számlavezetéssel kapcsolatos megbízások
 (számlanyitás, számlazárás)
 Számlaműveletekre vonatkozó rendelkezések
 (pld. befizetés ügyfélszámlára, értékpapír transzfer,
 stb.) KIVÉVE: Deviza ügyletek*
9:00-12:00
 Számlaműveletekre vonatkozó rendelkezések
 átutalás ügyfélszámláról
9:00-12:00

*Deviza ügyletek lebonyolítására nem lesz lehetőség


2. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy 2019. augusztus 19. hétfő, valamint 2019. augusztus 20. kedd munkaszüneti napok, ezért a befektetési szolgáltatási tevékenységével kapcsolatos megbízások megadására kizárólag az Electra Internet Banking értékpapír modulján keresztül lesz mód. A megbízások befogadására az azokat követő első banki munkanapon, úgymint 2019. augusztus 21-én, szerdán nyílik majd újra lehetőség.

 

Köszönjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!