Országos Betétbiztosítási Alap

Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) fizet kártalanítást az ügyfél (továbbiakban: Betétes) részére, ha a megtakarításait kezelő hitelintézet fizetésképtelenné válik. A kártalanítás jogszabályban meghatározott felső értékhatára személyenként és hitelintézetenként összevontan legfeljebb 100 000 euró, a kifizetés 2020. december 31-ig 15 munkanapon, 2021. január 1-től 2023. december 31-ig 10 munkanapon, 2024. január 1-től 7 munkanapon belül történik meg forintban. 

A betétbiztosítási védelem a magyarországi székhelyű hitelintézeteknél (bankok, takarékszövetkezetek, lakás-takarékpénztárak és hitelszövetkezetek) vagy azok külföldi fiókjaiban elhelyezett, névre szóló banki betétekre (betéti okiratok, betétszámla, folyószámla, bankszámla, fizetési számla) vonatkozik lekötéstől és pénznemtől függetlenül (a tőke és a kamat összegére is). 

Az OBA által nyújtott biztosítási védelem nem vonatkozik a Hpt-ben meghatározott szervezetekre és megtakarítási formákra (pl. az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás, a kamatozó részvény, a szövetkezeti vagy befektetői részjegy) és betétekre.

A Bank a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény alapján, az OBA által meghatározott formában és tartalommal, a Betétes személyes erre irányuló kérése alapján évente ügyfél-tájékoztatót (kimutatást) készít a Betétes Banknál elhelyezett biztosított betétei összevont egyenlegéről és az annak alapján a Betétes javára fennálló betétbiztosítási összegről és a betétbiztosítással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. Az ügyfél-tájékoztató rendelkezésre bocsátása – a Betétes személyes kérése alapján – történhet postai úton, vagy a számlavezető bankfiókban történő személyes átadással. Az OBA betétbiztosításra vonatkozó szabályok megtalálhatók a Bank Általános Üzletszabályzatában.

A betétbiztosítás feltételeiről további információ az OBA honlapján, illetve az Iránytű a betétbiztosításhoz című tájékoztatóban található: http://www.oba.hu/hu/betetvedelem/iranytu

Az Iránytű a betétbiztosításhoz című tájékoztató angol nyelven IDE kattintva érhető el.

A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CXXXVII. törvény 6. számú melléklete szerinti tájékoztatónkat az alábbiakban találja.

oba_logo01.jpg