Központi Hitelinformációs Rendszer

A Központi Hitelinformációs Rendszer (a továbbiakban: KHR, amely a korábban BAR néven köztudatba került nyilvántartás jogutódja) a hazai pénzügyi szolgáltatást nyújtó intézmények által – a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (KHR tv) előírásai alapján – fenntartott és működtetett hitelinformációs adatbázis. A KHR-ben megvalósuló adatkezelés célja, hogy a pénzügyi intézmények információval lássák el egymást a nyilvántartott ügyfelek hitelképességének vizsgálatához, védjék az ügyfeleiket a túlzott eladósodás veszélyeitől, valamint általában csökkentsék a hitelezéssel járó kockázatokat.

A KHR a felelős hitelnyújtás támogatásával mind az ügyfelek („adósok”), mind pedig a hitelintézetek („referenciaadat-szolgáltatók”) érdekeit egyaránt szolgálja.

A KHR mind a lakossági, mind pedig a vállalkozói ügyfélkörről nyilvántart adatokat.

A törvényi szabályozásnak megfelelően a pénzügyi intézményeknek valamennyi hitelszerződés, vagy hiteljellegű finanszírozásra (lízing, értékpapír kölcsönzés, stb.) irányuló szerződés adatait rögzíteniük kell a KHR nyilvántartásába.

A KHR úgynevezett teljes listás nyilvántartás, vagyis mind pozitív információkat (a kötelezettségeiket rendben fizető adósok tekintetében), mind pedig negatív adatokat (fizetési késedelmek, mulasztások, csalások, visszaélések adatai) tartalmaz.

Ön, mint ügyfél nyilatkozatával meghatározhatja, hogy a rögzített hiteladatok a bankok számára lekérdezhetőek-e a hitelbírálat során. Azt is megszabhatja, hogy a szerződés lezárását követően az információk további öt évig szerepeljenek-e a KHR-ben, vagy azok törlésre kerüljenek. 

A nyilatkozattételi lehetőség nem vonatkozik a hitelmulasztásokra, bankkártya-visszaélésekre és csalásokra, ezen információk az ügyfél nyilatkozatától függetlenül elérhetőek a bankok számára a hitelbírálat során.

Jó, ha tudja, hogy az igazoltan pozitív hitelmúlttal rendelkező „jó adós” ügyfelek kiemelt megbecsülésnek örvendenek a bankoknál, a pozitív adóslistán történő szereplési lehetőség segítséget jelent valamennyi, hitelt felvenni szándékozó magánszemély számára.

 

A Magyar Nemzeti Bank ismertetője a Központi Hitelinformációs Rendszerről IDE kattintva érhető el!

A Magyar Nemzeti Bank KHR-ről szóló tájékoztató füzetének elérhetősége:http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-navigator-fuzetek

További, a KHR-rel kapcsolatos információ a KHR-t üzemeltető és a hitelreferencia szolgáltatás nyújtást végző BISZ Zrt. honlapján található: http://www.bisz.hu/khr