Információk a hiteltörlesztések fizetési haladékáról lakossági ügyfeleink számára 2021. január 1-től

Kérjük olvassa el figyelmesen, mert fontos információkat tartalmaz, ha Önnek hitele áll fenn Bankunknál, és a 2021. január 1-től hatályos hiteltörlesztési moratóriummal érintett!

A 2020. évi CVII. törvény az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről rendelkezett.

Egyes kiemelt társadalmi csoportokat érintően, hiteltörlesztési moratóriumot lehet igénybe venni 2021. január 1-től 2021. június 30-ig. (továbbiakban: hiteltörlesztési moratórium 2).

 

Milyen lakossági hitelekre vonatkozik a fizetési moratórium 2?

Minden 2020. március 19. előtt megkötött lakossági hitelszerződésre: személyi kölcsönök, jelzáloghitelek, államilag támogatott és nem támogatott lakáshitelek, babaváró kölcsönök, lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretek.

Nem vonatkozik a 2020. március 19. előtt felmondott hitelszerződésekre.

 

Mit jelent pontosan a fizetési moratórium 2?

A jogszabályban rögzített csoportba tartozók, 2021. január 1. és 2021. június 30. között igénybe vehetik a fizetési moratóriumot. Ezen időszak alatt a szerződésből eredő fizetési kötelezettségét (törlesztőrészletek) nem kell teljesítenie.

A fizetési moratórium 2 ideje alatt az Ön tőketartozása nem fog csökkenni, és a moratórium időszaka alatt a tőkére felszámítandó kamatot a moratórium időszaka után meg kell fizetnie.

 • a fizetési moratóriumot követően az Ön által fizetendő törlesztőrészlet összege nem fog megnövekedni a moratórium igénybevétele miatt. A hitel futamideje meghosszabbodik azzal az időszakkal, amely biztosítja, hogy a moratórium utáni időszak törlesztőrészlete ne legyen magasabb, mint amennyit a moratórium előtt fizetett. A moratóriumi időszak alatt referencia-kamat változással érintett hitelek esetében a törlesztőrészlet nagysága változhat. Amennyiben a hitelhez kapcsolódó referenciakamat emelkedik, a törlesztőrészlete e változás miatt nőhet.
 • a fizetési moratórium ideje alatt meg nem fizetett kamatok és díjak nem növelik a tőketartozás összegét, azok nem kerülnek tőkésítésre, tehát további kamatot nem számolunk el utánuk.

A fizetési moratórium időszaka után kerülnek megfizetésre az elmaradt törlesztőrészletek és a moratórium időszakára járó kamat. A hitel futamidejének meghosszabbításával érjük el, hogy a moratórium előtt megállapított törlesztőrészlete ne emelkedjen, hanem maradjon a fizetési moratórium előtti szinten. A futamidő hosszabbítása nem jár szerződésmódosítással.

 

Ki veheti igénybe a hiteltörlesztési moratórium 2-t?

Azon Adósok akik a jogszabályban írt 4 társadalmi csoportba tartoznak, és arról igazolást nyújtanak be:

Ki lehet jogosult?

Milyen dokumentummal igazolhatja?

 2021.01.01-én munkanélküli, illetve 2021.06.30. napjáig a
 foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
 ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (5) bekezdés
 d) pontja szerinti álláskeresőnek minősül

 • 2020. október 1-et követően meghozott, álláskeresési járadékot megállapító  határozat, vagy
 • 2020. október 1-et követően kiállított, a kormányhivatal területileg illetékes munkaügyi kirendeltségének igazolása, hogy állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántartásba vette.

 2021.01.01-én gyermeket váró vagy nevelő szülőnek
 minősül, illetve 2021.06.30. napjáig válik gyermeket
 váró vagy nevelő szülővé.

 

 A törvény alkalmazásában gyermeknek minősül:

 a) a magzat a várandósság betöltött 12. hetét követően,
 valamint

 b) aki az adós vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja, és

 ba) a 25. életévét még nem töltötte be vagy

 bb) a 25. életévét betöltött, megváltozott munkaképességű
 személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év
 alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

 1)

 • születési anyakönyvi kivonat vagy
 • személy igazolvány és lakcímkártya (együttesen)

 és ha betöltötte a gyermek a 16. életévét (iskolakötelezettség) akkor még szükséges:

 2)

 • kormányhivatal által kiadott igazolás a családi pótlék folyósításáról vagy
 • kormányhivatal által kiadott igazolás, a gyermeknevelési támogatás folyósításáról vagy
 • önkormányzat jegyzője által kiadott igazolás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülésről vagy
 • járási hivatal által kiadott igazolás gyermekfelügyeleti támogatásra jogosultságról.

 3)

 Örökbefogadott gyermek esetében az örökbefogadás tényét a gyámhatóság engedélyező
 határozatával kell igazolni.

 

 4) Vállalt gyermek esetében

 • a várandósgondozási kiskönyv 1. és 7. oldalának bemutatásával. Időbeli korlátozás:  a szülés várható időpontját követő 30 napig/ vagy
 • orvosi igazolással kell a várandósság betöltött 12. hetét igazolni. Időbeli korlátozás:  a szülés várható időpontját követő 30 napig (Az elhalt magzat, halva születés esete miatt szükséges).

  5) Amennyiben a gyermek a 25. életévét betöltötte, akkor a megváltozott munkaképességű
  személlyé válást az orvosszakértői szerv igazolásával kell igazolni.

  25 év feletti megváltozott munkaképességű gyerek esetén komplex minősítésről szóló
  érvényes dokumentum, vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak
  (rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás) folyósítását igazoló határozat

 2021.01.01-én nyugdíjas, illetve 2021.06.30. napjáig a
 társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI.
 törvény 6. § (1) vagy (2) bekezdése szerint saját jogú
 nyugellátásban vagy hozzátartozói nyugellátásban
 (a továbbiakban: nyugellátás) részesül, illetve 2021.06.30.
 napjáig válik a nyugellátásra jogosulttá

 Nyugdíjas: (saját jogú öregségi vagy hozzátartozói nyugdíjas)

 • a nyugellátás megállapításáról szóló határozat,
 • nyugdíjas igazolvány
 • Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított igazolás (pl. az előző évben folyósított ellátás teljes összegéről küldött személyre szóló igazolás (nyugdíjértesítő)),
 • NYUFIG tárgyévi éves értesítő,
 • ha a tárgyévben lett nyugdíjas, akkor az Országos Nyugdíjfolyósító Főigazgatóság által kiadott, ellátást megállapító határozat az elszámolással együttesen

Természetes személy közfoglalkoztatott, aki 2021.01.01-én,
 illetve 2021.06-30. napjáig a közfoglalkoztatásról és a
 közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
 módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szerinti
 közfoglalkoztatóval közfoglalkoztatási jogviszonyban áll,
 illetve közfoglalkoztatási jogviszonyt létesít

 • 2020. január 1-ét követően megkötött közfoglalkoztatási szerződés, vagy
 • 2020. január 1-ét követően, a közfoglalkoztató által kiállított igazolás a közfoglalkoztatói jogviszony fennállásáról.

 

Mi a teendőm ha élni szeretnék a fizetési moratórium 2 lehetőségével?

Bankunk felé jeleznie kell, hogy Ön a törvényben körülírt négy társadalmi csoport valamelyikébe tartozik és igénybe kívánja venni a fizetési moratórium 2-t.

A jelzést az erre szolgáló „nyilatkozat” kitöltésével teheti meg, az alábbi módok egyikén:

 • honlapunkon keresztül kitöltött és benyújtott nyilatkozattal. Ez esetben a nyilatkozatát automatikusan a honlapunkon keresztül tudja beküldeni. Amennyiben lehetősége van rá, töltse fel elektronikusan a jogosultságot igazoló dokumentumokat.

          KITÖLTÖM A NYILATKOZATOT

 • a nyilatkozat kinyomtatásával, kitöltésével melyet e-mailben küld el

           A NYILAKOZAT LETÖLTÉSE

 • a kérelem kinyomtatásával, kitöltésével melyet postai úton küld be bankfiókunkba

          A NYILAKOZAT LETÖLTÉSE

 

Amennyiben nem rendelkezik elektronikus lehetőségekkel, kérjük jelezze igényét a hitelt kezelő bankfiókban. Ügyintézőnk elpostázza Önnek a nyomtatványunkat, amelyet kérjük, postai úton juttasson vissza.

A továbbfizetési szándékot a hitel bármely adósa vagy adóstársa jelezheti, a moratórium időszaka alatt bármikor. A korábban adott továbbfizetési szándékát a moratórium időszaka alatt bármikor visszavonhatja. A továbbfizetési szándék bejelentése vagy visszavonása díjmentes.  

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ