Információk a hiteltörlesztési moratórium 2022. június 30-ig történő hosszabbítási lehetőségéről lakossági ügyfeleink számára

Tudnivalók a lakossági hitelekre vonatkozó fizetési moratóriumról

2020. december 19-i új kormányrendelet szerint, a 2020. március 19. és 2020. december 31. közötti hiteltörlesztési moratóriumot változatlan formában és feltételekkel 2021. június 30-ig, majd 2021. október 31-ig meghosszabbítjuk. 

Figyelem! Önnek nincs teendője, ha a fizetési moratóriumot jelenleg is igénybe veszi és folytatni szeretné 2021. október 31-ig!

Ha Ön 2021. november 1-től továbbra is igénybe szeretné venni a hiteltörlesztési moratóriumot, nyilakoznia kell 2021. október 1. és 31. között a Banknak benyújtott kérelemben. A moratóriumot 2021. november 1-től rászorultsági alapon veheti igénybe, az igénylési feltételek fennállásáról nyilatkoznia kell.  

_______________________________________________________________________________________________________________________________

A 2021. szeptember 16-án életbe lépett kormányrendelet értelmében a fizetési nehézséggel küzdő adósok számára a hiteltörlesztési moratórium 2022. június 30-ig hosszabbításra került.

A moratórium a jelenleg fennálló formájában, változatlanul 2021. október 31-ig automatikusan meghosszabbodik.

2021. november 1-től olyan rászoruló adósok vehetik továbbra is igénybe a moratóriumot, akik 2021. szeptember 30-án részt vesznek a fizetési moratóriumban (tehát nem fizetik meg az esedékes törlesztőrészleteket), és 2021. október 1. és 31. között kérelmet nyújtanak be a Bankhoz, és nyilatkoznak a kormányrendelet szerinti jogosultsági feltételek fennállásáról.

Milyen jogosultsági feltételekkel igényelhető 2021. október 1. és 31. között a 2021. november 1-től 2022. június 30-ig tartó időszakra a hiteltörlesztési moratórium?

Lakosság esetében:

2020. március 18-át követően: 

 • a háztartásom rendelkezésére álló jövedeleme tartósan csökkent;
 • legalább 30 napig munkanélküli vagy álláskereső voltam, illetve jelenleg annak minősülök, illetve a velem egy háztartásban élő hozzátartozóm legalább 30 napig munkanélküli vagy álláskereső volt, illetve jelenleg annak minősül;
 • közfoglalkoztatási jogviszonyban álltam, vagy jelen nyilatkozat megtételekor közfoglalkoztatási jogviszonyban állok, illetve a velem egy háztartásban élő hozzátartozóm közfoglalkoztatási jogviszonyban állt, vagy jelen nyilatkozat megtételekor közfoglalkoztatási jogviszonyban áll;
 • háztartásomban legalább egy gyermeket tartok el, ideértve a 25. életévét betöltött megváltozott munkaképességű személyt, amennyiben állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóen nem szűnik meg, vagy gyermeket várok, illetve velem egy háztartásban élő hozzátartozóm gyermeket vár;
 • saját jogú vagy hozzátartozói nyugellátásban (például özvegyi, rokkant- vagy baleseti nyugdíjban) részesülök, illetve a velem egy háztartásban élő hozzátartozóm saját jogú vagy hozzátartozói nyugellátásban (például özvegyi, rokkant- vagy baleseti nyugdíjban) részesül.

Az adós a kérelem benyújtására akkor is jogosult, ha a fenti feltételnek megfelelő, a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti hozzátartozójával él közös háztartásban. A fenti feltételek dokumentum alapú igazolásainak benyújtása nem szükséges a Bankhoz. A jogosultsági feltételek fennállásáról a kérelmi nyomtatványban nyilatkozik az igénylő.

 

Hogyan lehet benyújtani a kérelmet a Bankhoz? 

A fenti jogosultsági feltételek fennállása esetében, az adós vagy adóstárs a kérelmet 2021. október 1. és 31. között nyújthatja be:

 • személyesen bármelyik bankfiókunkban
 • a bank honlapján keresztül, elektronikus adatlap formájában
 • a nyilatkozat e-mailben is beküldhető, feltétele hogy azt a beküldő elektronikus aláírással lássa el.

Milyen teendői vannak?

 • Amennyiben Ön jelenleg is él a moratóriummal, és azt még 2021. október 31-ig igénybe szeretné venni (de utána nem), nincs további teendője.
 • Ha Ön jelenleg is él a moratóriummal, és azt 2021. november 1. után is igénybe szeretné venni, 2021. október 1. és 2021. október 31. között nyilatkozatot kell erről a Banknak benyújtania írásban, vagy a Bank által rendszeresített elektronikus formában.
 • Ha Ön jelenleg fizeti a hitele törlesztőrészleteit és azt továbbra is fizetné, nincs további teendője.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Kérjük olvassa el figyelmesen, mert fontos információkat tartalmaz, ha Önnek hitele áll fenn Bankunknál!

A Kormány 47/2020. (III.18.) sz. 2020. március 19-én életbe lépett rendelete értelmében fizetési moratóriumot biztosít:

 • a fizetési moratórium fizetési haladékot jelent. Vonatkozik a lakossági hitelekre, kölcsönökre, lakossági számlához kapcsolódó hitelkeretekre, hitelkártyákra és a Bank közvetítésével bonyolított munkáltatói kölcsönökre is.
 • a fizetési moratórium (fizetési haladék) első időszaka 2020.12.31-ig tartott, majd 2021. október 31-ig hosszabbításra került. Ebben az időszakban Önnek átmenetileg nincs törlesztési, részletfizetési kötelezettsége. A hitel futamideje automatikusan meghosszabbításra kerül, legalább azzal az időszakkal, amely alatt fennállt a törlesztési moratórium.
 • a fizetési moratórium (fizetési haladék) automatikusan vonatkozik minden banki hitelre, tehát minden érintett Ügyfelünknél leállítottuk a hitel törlesztőrészleteinek beszedését. Ha Ön szeretné továbbra is szerződés szerint teljesíteni hitele törlesztőrészleteit, akkor erről értesítenie kell Bankunkat.

 

Milyen lakossági hitelekre vonatkozik a fizetési moratórium?

Minden 2020. március 19. előtt megkötött lakossági hitelszerződésre: személyi kölcsönök, jelzáloghitelek, államilag támogatott és nem támogatott lakáshitelek, babaváró kölcsönök, lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretek.

Nem vonatkozik a 2020. március 19. előtt felmondott hitelszerződésekre.

 

Mit jelent pontosan a fizetési moratórium?

2021. október 31-ig minden hiteltörlesztés automatikus beszedése leállt, ideértve a tőke-, kamat-, és hitelhez kapcsolódó egyéb díjak beszedését. A moratórium időszaka változatlan tartalommal 2021. október 31-ig áll fenn. Önnek, mint Ügyfélnek a fizetési moratórium igénybevételéhez nincs teendője. A hiteltörlesztési moratórium 2021. november 1-től 2022. június 30-ig rászorultsági alapon vehető igénybe, az igénylést a Bankhoz 2021. október 1. és 31. között kell benyújtania.

Amennyiben tovább szeretné szerződés szerint teljesíteni a törlesztőrészletének megfizetését az alábbi lehetőségei vannak, 2021. október 31-ig:

 • kérelem benyújtása, miszerint nem szeretne élni a fizetési moratórium lehetőségével.
 • a hitel törlesztőrészletének fedezetét nyújtó számlára utalás. Ez esetben az átutalás megjegyzés mezőjébe rögzíteni szükséges hogy hiteltörlesztés, több hitel esetében pedig hogy melyik hitel törlesztésére szolgál. Bankunk az átutalást úgy tekinti, hogy az utalást követő esedékességű törlesztőrészlet tekintetében Ön nem él a fizetési moratórium lehetőségével.

A hitel törlesztőrészletének fedezetét nyújtó számlára készpénzes befizetés.  Ez esetben a pénztári befizetésnél munkatársunk kérdésére jeleznie kell, hogy a befizetés hiteltörlesztés, több hitel esetében pedig hogy melyik hitel törlesztésére szolgál. Bankunk a készpénzes befizetést úgy tekinti, hogy az befizetést követő esedékességű törlesztőrészlet tekintetében Ön nem él a fizetési moratórium lehetőségével

A moratórium alatt az Ön tőketartozása nem fog csökkenni, és a moratórium időszaka alatt a tőkére felszámítandó kamatot a moratórium időszaka után meg kell fizetnie.

 •          a fizetési moratórium időszaka alatt Bankunk nem számít fel késedelmi kamatot, függetlenül attól, hogy Ön kíván-e élni a fizetési moratórium lehetőségével.
 • a fizetési moratóriumot követően az Ön által fizetendő törlesztőrészlet összege nem fog megnövekedni a moratórium igénybevétele miatt. A hitel futamideje meghosszabbodik azzal az időszakkal, amely biztosítja, hogy a moratórium utáni időszak törlesztőrészlete ne legyen magasabb, mint amennyit a moratórium előtt fizetett. A moratóriumi időszak alatt referencia-kamat változással érintett hitelek esetében a törlesztőrészlet nagysága változhat. Amennyiben a hitelhez kapcsolódó referenciakamat emelkedik, a törlesztőrészlete e változás miatt nőhet.   
 • a fizetési moratórium ideje alatt meg nem fizetett kamatok és díjak nem növelik a tőketartozás összegét, azok nem kerülnek tőkésítésre, tehát további kamatot nem számolunk el utánuk.

A fizetési moratórium időszaka után kerülnek megfizetésre az elmaradt törlesztőrészletek és a moratórium időszakára járó kamat. A hitel futamidejének meghosszabbításával érjük el, hogy a moratórium előtt megállapított törlesztőrészlete ne emelkedjen, hanem maradjon a fizetési moratórium előtti szinten. A futamidő hosszabbítása nem jár szerződésmódosítással.

 

A fizetési moratórium lehetséges hatásai:

A Magyar Nemzeti Bank 2021. júniusi Pénzügyi Stabilitási Jelentésében bemutatta a moratórium hatását:

A moratóriumban résztvevő adósok a program lejártát követően az MNB korábbi kommunikációjával is összhangban azzal fognak szembesülni, hogy a hitelük lejárata a programban töltött időnél nagyobb mértékben tolódik ki, miközben a teljes futamidő alatt megfizetendő összeg is emelkedik.

A visszafizetendő összeg és a futamidő-hosszabbítás nagysága a moratóriumba való belépés időpontjában számított hátralévő futamidő és a kamatláb nagyságától függ. Egy feltételezett, összességében 2022. júniusig tartó moratórium hatását mutatjuk be egy 15 millió forintos lakáshitel, valamint egy 1,5 millió forintos személyi hitel tekintetében, különböző kamatlábak mellett.

A futamidő hosszabbodása a moratóriumban töltött 27 hónapot is tartalmazza. Forrás: MNB

 

Egy 2020. március és 2022. június között tartó fizetési moratórium hatása a teljes visszafizetendő összegre és a futamidőre egy 15 millió forintos lakáshitel esetében:

 A fenti példából egy eset, konkrétan bemutatva:

A feltételezett ügyfélnek 15 millió forintos hitele van, 20 éves futamidővel, 4%-os kamattal. A moratóriumot 2020. márciustól 2022. június végéig veszi igénybe. A moratórium utáni összes tartozása 17 079 265 Ft lesz (tehát megnő 2 079 265 forinttal) és a futamidő pedig 49 hónappal nő meg.

_________________________________________________________________________________

 
Egy 2020. március és 2022. június között tartó fizetési moratórium hatása a teljes visszafizetendő összegre és a futamidőre egy 1,5 millió forintos személyi hitel esetében:

 

 

 

 

 

 

 

A fenti példából egy eset, konkrétan bemutatva:

A feltételezett ügyfélnek 1,5 millió forintos személyi hitele van, 7 év futamidővel, 15%-os kamattal. A moratóriumot 2020. márciustól 2022. június végéig veszi igénybe. A moratórium utáni összes tartozása 2 426 902 Ft lesz (tehát megnő 926 902 forinttal) és a futamidő pedig 58 hónappal nő meg.

 

Forrás: Magyar Nemzeti Bank 2021. júniusi Pénzügyi Stabilitási Jelentése

https://www.mnb.hu/kiadvanyok/jelentesek/penzugyi-stabilitasi-jelentes/penzugyi-stabilitasi-jelentes-2021-junius

 

Mi a teendőm ha további, részletes információra van szükségem?  

Ha további, részletesebb információra van szüksége, kérjük keresse a Bank fiókhálózatát!

Fiókhálózat elérhetőségéért kattintson IDE

Hogy változik a törlesztőrészletem és a hitel futamideje? Hogy kapok róla információt?

A fizetési moratóriumot követően az Ön által fizetendő törlesztőrészlet összege nem fog megnövekedni a moratórium igénybevétele miatt. A hitel futamideje meghosszabbodik azzal az időszakkal, amely biztosítja, hogy a moratórium utáni időszak törlesztőrészlete ne legyen magasabb, mint amennyit a moratórium előtt fizetett. A moratóriumi időszak alatt referencia-kamat változással érintett hitelek esetében a törlesztőrészlet nagysága változhat. Amennyiben a hitelhez kapcsolódó referenciakamat emelkedik, a törlesztőrészlete e változás miatt nőhet.   

A moratóriumi időszak után változó törlesztőrészlet nagyságáról a Bank a moratóriumi időszakot követőn Önt új törlesztési táblázat (fizetési terv) formájában tájékoztatja.

Amennyiben Ön a hitele továbbfizetése mellett dönt és a hitele nem változó kamatozású, a törlesztőrészlete nem változik. Ugyanakkora törlesztőrészletet kell fizetnie, mint amelyet a veszélyhelyzet és fizetési moratórium elrendelése előtt is megfizetett.

Amennyiben a hitele változó kamatozású, a kamatváltozással kapcsolatban a már szokott módon, postai értesítőt küldünk a megváltozott törlesztőrészletről.

Ha Ön 2021. évben részleges vagy teljes időszakra igénybe vette a fizetési moratóriumot, levélben tájékoztatjuk a felhalmozott és meg nem fizetett törlesztőrészletről és az emiatt várható futamidő növekedésről.

 

Mi történik a 2021. október 31-ig lejáró hitelekkel?

A fizetési moratórium időszakában lejáró szerződések automatikusan meghosszabbodnak. Ha Önnek 2021. október 31-ig lejáró hitelszerződése van, és jelezte Bankunknak továbbfizetési szándékát, akkor a szerződésszerű törlesztés teljesítésével a hitele a szerződés szerinti időben megszűnik. Amennyiben Ön él a fizetési moratórium lehetőségével, a hitel futamideje automatikusan meghosszabbításra kerül, ez esetben nincs további teendője.

 

Mi a teendőm, ha fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretem áll fenn?

A 2021. szeptember 30-ig lehívott hitelrészre nem kell megfizetnie a kamatot és a ki nem használt részére a rendelkezésre tartási jutalékot, kivéve, ha jelzi a Bankunknak a további törlesztési szándékát.

A hitelkeretek kihasznált részének feltöltése automatikusan történik, amennyiben a fizetési számlájára jóváírás érkezik.

 

Élhetek-e a moratórium időszaka alatt teljes vagy részbeni előtörlesztéssel?

A moratórium időszaka alatt is változatlanul élhet a teljes vagy részbeni előtörlesztéssel.

 

Mi a teendő ha a bankszámlámról a szándékom ellenére megtörtént / nem történt meg a törlesztőrészlet levonása?

Amennyiben a szándéka ellenére tapasztalja, hogy a bankszámláját megterheltük (vagy nem terheltük meg) a hitel törlesztőrészletével, kérjük jelezze a hitelét kezelő fióknak, lehetőleg telefonon vagy elektronikus úton, s Bankunk kivizsgálja a jelzését. Kérjük vegye figyelembe, hogy a kérelme banki feldolgozása 2 banki munkanapot vesz igénybe, és a kérelmét a banki feldolgozást követően, az első törlesztési esedékességtől tudjuk figyelembe venni.

 

Mi a teendő ha eddig postai csekken fizettem a törlesztőrészletem?

Egyes hitelszerződéseknél Bankunk lehetővé tette a postai csekken (postai készpénzátutalási megbízással) történő befizetést. Amennyiben Ön továbbra is postai csekk feladásával teljesíti a törlesztőrészlet befizetését, azt automatikusan törlesztési szándéknak tekintjük. Ez esetben nem kell külön jeleznie a továbbfizetési szándékát.

 

MI TÖRTÉNIK, HA BANKFIÓKBAN, PÉNZTÁRI BEFIZETÉSSEL A LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLÁMRA BEFIZETEM A TÖRLESZTŐRÉSZLETET VAGY A HITEL TÖRLESZTŐRÉSZLETÉNEK FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLÁMRA UTALOM A TÖRLESZTŐRÉSZLETET?

Amennyiben Ön a lakossági fizetési számlájára (ami a hitel törlesztőrészletének a fedezetét biztosítja) utal vagy oda készpénzben befizet:

A lakossági folyószámlára befizetéskor jelezze munkatársunknak, hogy hiteltörlesztési szándékú a befizetése (több hitel esetében, melyik hitelre). Amennyiben a lakossági folyószámlára utal, az átutalás megjegyzés mezőjében közölnie kell, hogy hiteltörlesztés (több hitel esetében, melyik hitelre).

 

Fizetési könnyítési lehetőségek

Amennyiben a törlesztőrészletek fizetése nehézséget okoz Önnek, a következő lehetőségeket szeretnénk a figyelmébe ajánlani

 • Futamidő-hosszabbítás
 • Fizetéskönnyítés
 • Adósságrendezés


Futamidő-hosszabbítás ingatlanfedezetes hitelek esetében

Amennyiben az Ön ingatlanfedezetes hitelén hátralék keletkezett, de az éppen aktuális törlesztőrészletek összegét fizetni tudja, pár hónapos futamidő-hosszabbítás segítséget jelenthet. Ez azt jelenti, hogy a jelenleg fennálló tartozás megfizetését hosszabb időtartam alatt kell teljesíteni, így havi törlesztőrészlete csökkenhet.

Amennyiben nagyobb pénzügyi nehézséggel kell szembenéznie, a körülmények mérlegelése után és a lehetséges kockázatok felmérését követően egyedi egyeztetés és döntés alapján, akár több évnyi futamidő-hosszabbításra is lehetőséget biztosítunk.

Tudnivalók:

 • Felhívjuk figyelmét arra, hogy a futamidő-hosszabbítást szerződésmódosításba kell foglalni, ami költséggel járhat. A módosítás hatályba lépésének feltétele az aláírt szerződésmódosításnak megfelelő tartalmú, közjegyzői okiratba foglalt, egyoldalú kötelezettségvállalásról szóló nyilatkozat – ennek díját (melynek mértéke a felvett hitelösszeg függvényében változhat) pedig a közjegyző felé Önnek szükséges megfizetni. 
 • Kérjük, vegye figyelembe, hogy a futamidő-hosszabbítással a kamatozás időszaka is hosszabb lesz, így a futamidő végén valamennyivel több lesz a hitelbe fizetett összeg, mint ha változatlan maradt volna az eredeti futamidő. 
 • Futamidő-hosszabbítás abban az esetben vehető igénybe, ha a hitel még nem került felmondásra.

 

Fizetéskönnyítés ingatlanfedezetes hitelek esetében

Amennyiben az ügyintéző kollégáinkkal folytatott beszélgetés során arról győződünk meg, hogy a futamidő-hosszabbítás nem nyújt Önnek elegendő segítséget, átmeneti időre lehetséges a törlesztőrészlet összegének csökkentése. A fennálló lejárt tartozások kezeléséről a fizetéskönnyítési konstrukció keretében egyeztetünk. 

Fontos, hogy a fizetéskönnyítés nem jelenti a tartozás elengedését – a könnyített időszak alatt meg nem fizetett tőke- és kamatrész megfizetésére a könnyített időszak lezárultát követően a hátralévő futamidőre szétosztva kerül sor.

Tudnivalók:

 • Fizetéskönnyítést abban az esetben tudunk Önnek biztosítani, ha a futamidő-hosszabbítással mérsékelt törlesztőrészlet megfizetése is nehézséget okozna.
 • A fizetéskönnyítés nem önmagában a törlesztőrészlet csökkentését jelenti, a konstrukció mindenképpen magába foglal bizonyos mértékű futamidő-hosszabbítást is. A futamidő-hosszabbítással természetesen meghosszabbodik a kamatozás időszaka, így a futamidő végén valamennyivel több lesz a hitelbe fizetett teljes összeg az eredeti konstrukcióhoz képest. 
 • Az egyéb költség jellegű hátralékokat nem áll módunkban átütemezni, ezen elmaradásokat Önnek meg kell fizetnie a könnyítési konstrukció beállítása előtt. 
 • A futamidő-hosszabbítást szerződésmódosításba kell foglalni, ami költséggel járhat. A módosítás hatályba lépésének feltétele az aláírt szerződésmódosításnak megfelelő tartalmú, közjegyzői okiratba foglalt, egyoldalú kötelezettségvállalásról szóló nyilatkozat – ennek díját (melynek mértéke a felvett hitelösszeg függvényében változhat) pedig a közjegyző felé Önnek szükséges megfizetni.
 • Fizetéskönnyítési konstrukciónk abban az esetben vehető igénybe, ha a hitel még nem került felmondásra.

 

Futamidő-hosszabbítás ingatlanfedezet nélküli hiteltermékek esetében

Amennyiben kizárólag személyi kölcsöne kapcsán vannak fizetési nehézségei (azaz más fedezetlen hitele nincs, vagy csak ezen kölcsön törlesztése okoz Önnek problémát), bankunk a futamidő-hosszabbítás lehetőségét kínálja megoldásként. Ez azt jelenti, hogy a jelenleg fennálló tartozás megfizetését hosszabb időtartam alatt kell teljesíteni, így havi törlesztőrészlete csökkenhet.

 

Adósságrendezés ingatlanfedezet nélküli hiteltermékek esetében

Amennyiben több olyan ingatlanfedezet nélküli hitele van bankunknál, melyek törlesztése problémát okoz Önnek, egyedi megállapodás alapján kialakított konstrukcióban Adósságrendező hitel segítségével a nehézséget jelentő hitelei kiváltásra (megszüntetésre) kerülnek, a fennálló tartozást pedig új kondíciókkal, választott futamidő alatt, egyetlen hitel keretén belül fizetheti vissza.

Szükség esetén lehetőség van fennálló folyószámla hitelkeretének vagy hitelkártyájának személyi hitellel történő kiváltására is.

 

Milyen esetben továbbít a Bank adatokat az elmaradt tartozásról a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR-be)?

A Bank késedelmes teljesítés esetében a 2011. évi CXXII. törvény 11§. 1. alapján nyújt információt és ad át adatot a Központi Hitelinformációs Rendszerbe.

Az adatszolgáltatás érinti azon természetes személyek adatait, akik a Bankkal kötött kölcsönszerződésben rögzített fizetési kötelezettségüket nem teljesítették, és a lejárt, meg nem fizetett tartozásuk összes összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű minimálbér összegét, ugyanakkor ezen tartozás késedelme folyamatosan fennáll, több mint kilencven napon keresztül.

 

A fizetési moratórium hatása a Központi Hitelinformációs Rendszerbe továbbított adatokra:

A fizetési moratórium érinti a 2020. március 18-án fennálló, meg nem fizetett tartozásokat is.

A fizetési moratórium időszaka alatt a késedelmes tartozások összege és a késedelmes napok száma nem növekszik.

A fizetési moratórium időszakában a Bank nem küld fizetési mulasztással kapcsolatos adatokat a Központi Hitelinformációs Rendszer felé.

A fizetési moratórium időszaka után Bankunk folytatja a késedelmes tartozás napjainak és összegének felszámolását és újból adatot szolgáltat a Központi Hitelinformációs Rendszerbe.

A KHR-ben tárolt adatok befolyásolják az Ön hitelezhetőségi megítélését egy esetleges kölcsönkérelem során. Amennyiben Önnek késedelmes tartozása van Bankunk felé, azt a fizetési moratórium időszaka alatt is rendezheti.

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ