Információk a hiteltörlesztési moratórium 2022. június 30-ig történő hosszabbítási lehetőségéről vállalati ügyfeleink számára

Tudnivalók a vállalati hitelekre vonatkozó fizetési moratóriumról

2020. december 19-i új kormányrendelet szerint, a 2020. március 19. és 2020. december 31. közötti hiteltörlesztési moratóriumot változatlan formában és feltételekkel 2021. június 30-ig, majd 2021. október 31-ig meghosszabbítjuk. Figyelem! Önnek nincs teendője, ha a fizetési moratóriumot jelenleg is igénybe veszi és változatlanul folytatni szeretné 2021. október 31-ig!

Ha Ön 2021. november 1-től továbbra is igénybe szeretné venni a hiteltörlesztési moratóriumot, nyilatkoznia kell 2021. október 1. és 31. között a Banknak benyújtott kérelemben. A moratóriumot 2021. november 1-től rászorultsági alapon veheti igénybe, az igénylési feltételek fennállásáról nyilatkoznia kell. 

___________________________________________________________________________________________________

A 2021. szeptember 16-án életbe lépett kormányrendelet értelmében a fizetési nehézséggel küzdő adósok számára a hiteltörlesztési moratórium 2022. június 30-ig hosszabbításra került.

A moratórium a jelenleg fennálló formájában, változatlanul 2021. október 31-ig automatikusan meghosszabbodik.

2021. november 1-től olyan rászoruló adósok vehetik továbbra is igénybe a moratóriumot, akik 2021. szeptember 30-án részt vesznek a fizetési moratóriumban (tehát nem fizetik meg az esedékes törlesztőrészleteket), és 2021. október 1. és 31. között kérelmet nyújtanak be a Bankhoz, és nyilatkoznak a kormányrendelet szerinti jogosultsági feltételek fennállásáról.

Milyen jogosultsági feltételekkel igényelhető 2021. október 1. és 31. között a 2021. november 1-től 2022. június 30-ig tartó időszakra a hiteltörlesztési moratórium?

1. A vállalkozás tevékenységéből származó nettó árbevétele a kérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 25%-kal csökkent,

A nettó árbevétel 25%-os csökkenését egyrészt az érintett vállalkozásra irányadó szabályok szerint vezetett nyilvántartásból kell kiszámítani, másrészt egymással összehasonlítható két időszakot kell figyelembe venni (kiszűrendő az érintett vállalkozás gazdálkodására adott esetben jellemző ciklikusságot) azzal, hogy a második időszak az első időszak kapcsolódása.

2. valamint a vállalkozás 2020. március 18. és a kérelem benyújtásának napja közötti időszakban nem kötött kedvezményes gazdaságélénkítő hitel, illetve kölcsön felvételére vonatkozó új szerződést.

A kedvezményes gazdaságélénkítő hitelnek, illetve kölcsönszerződésnek azok a hitel-, kölcsön- és kezesi-garanciakonstrukciók tekinthetőek, amelyek az állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi Covid19-es járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából című európai bizottsági közlemény hatálya alatt kerültek meghirdetésre. Az Európai Bizottság által jóváhagyott állami intézkedések listája a Támogatásokat Vizsgáló Iroda honlapján elérhető.

(https://tvi.kormany.hu/a-bizottsag-altal-elfogadott-magyar-intezkedesek-listaja)

 

Ilyen hitelek lehetnek például:

MNB Növekedési Hitelprogram Hajrá

Széchenyi Kártya Programok:
 • Széchenyi Turisztikai Kártya Folyószámlahitel
 • Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz
 • Széchenyi Likviditási hitel
 • Széchenyi Munkahelymegtartó hitel
 • Széchenyi Beruházási hitel Plusz
 • Agrár Széchenyi Beruházási hitel Plusz
 • Agrár Széchenyi Kártya teljes támogatással
 • Agrár Széchenyi Beruházási hitel GO!
 • Széchenyi Turisztikai Kártya GO!
 • Széchenyi Kártya Folyószámlahitel GO!
 • Széchenyi Likviditási Hitel GO!
 • Széchenyi Beruházási hitel GO!
 • Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel GO!
Krízis garanciaprogram biztosítékával nyújtott hiteltermékek:
 • Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
 • Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
EXIM:
 • Kárenyhítő Hitelprogram,
 • Fordulat beruházási KKV hitelprogram
MFB:
 • MFB Krízis Hitelprogram
 • MFB Krízis Hitelprogram Plusz
 • MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel Program
EU-s forrású termékek:
 • GINOP-8.3.5-18 / B Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram
 • GINOP-9.1.1-21 Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön hitelprogram

A feltételek dokumentum alapú igazolásainak benyújtása nem szükséges a Bankhoz. A jogosultsági feltételek fennállásáról a kérelmi nyomtatványban nyilatkozik az igénylő.

Hogyan lehet benyújtani a kérelmet a Bankhoz?

A fenti jogosultsági feltételek fennállása esetében, az adós vagy adóstárs a kérelmet 2021. október 1. és 31. között nyújthatja be:

 • személyesen bármelyik bankfiókunkban
 • a bank honlapján keresztül, elektronikus adatlap formájában
 • a nyilatkozat e-mailben is beküldhető, feltétele hogy azt a beküldő elektronikus aláírással lássa el.

 

Milyen teendői vannak?

 • Amennyiben Ön jelenleg is él a moratóriummal, és azt még 2021. október 31-ig igénybe szeretné venni (de utána nem), nincs további teendője.
 • Ha Ön jelenleg is él a moratóriummal, és azt 2021. november 1. után is igénybe szeretné venni, 2021. október 1. és 2021. október 31. között nyilatkozatot kell erről a Banknak benyújtania írásban, vagy a Bank által rendszeresített elektronikus formában.
 • Ha Ön jelenleg fizeti a hitele törlesztőrészleteit és azt továbbra is fizeti, nincs további teendője.

________________________________________________________________________________________________

 

Kérjük olvassa el figyelmesen, mert fontos információkat tartalmaz, ha Önnek hitele áll fenn Bankunknál!

A Kormány 47/2020. (III.18.) sz. 2020. március 19-én életbe lépett rendelete értelmében fizetési moratóriumot biztosít:

 • a fizetési moratórium fizetési haladékot jelent, ami vonatkozik a vállalati hitelekre, beruházói- és forgóeszköz típusú hitelekre, Széchenyi Kártyákra, folyószámla hitelkeretekre és egyéb, vállalati hitelekre is.
 • a fizetési moratórium (fizetési haladék) első időszaka 2020.12.31-ig tartott, majd 2021. október 31-ig változatlan formában került hosszabbításra, és 2022. június 30-ig rászorultsági feltételekkel lehet igénybe venni. Az igénybevételi időszakban Önnek átmenetileg nincs törlesztési részletfizetési kötelezettsége. A hitel futamideje automatikusan meghosszabbításra kerül, legalább azzal az időszakkal, amely alatt fennállt a törlesztési moratórium.
 • a fizetési moratórium (fizetési haladék) automatikusan vonatkozik minden 2020. március 20. után szerződött banki hitelre, minden érintett Ügyfelünknél leállítottuk a hitel törlesztőrészlet beszedését, 2021. október 31-ig. Ha Ön szeretné továbbra is szerződés szerint teljesíteni hitele törlesztőrészleteit, akkor erről értesítenie kell Bankunkat.

 

Milyen típusú vállalati kölcsönre vonatkozik a fizetési moratórium?

Minden 2020. március 19. előtt megkötött vállalati hitelszerződésre: beruházói jellegű, forgóeszköz hitelek, Széchenyi Kártyák, folyószámla hitelkeretek, rulírozó típusú hitelek, NHP program hitelei.

Nem vonatkozik a 2020. március 19. előtt felmondott hitelszerződésekre.

 

Mit jelent pontosan a fizetési moratórium?

2021. október 31-ig minden hiteltörlesztés automatikus beszedése leállt, ideértve a tőke-, kamat-, és hitelhez kapcsolódó egyéb díjak beszedését. A moratórium időszaka változatlan tartalommal 2021. október 31-ig áll fenn. Önnek, mint Ügyfélnek a fizetési moratórium igénybevételéhez nincs teendője. A hiteltörlesztési moratórium 2022. június 30-ig rászorultsági alapon vehető igénybe, az igénylést a Bankhoz 2021. október 1. és 31. között kell benyújtania.

Bankunk lehetőséget biztosít Önnek, hogy fizetőképessége szerint döntsön: van lehetősége a teljes, szerződés szerinti törlesztést teljesíteni továbbra is, és dönthet úgy is, hogy a hitele kamatterhe fizetését tudja vállalni.

Amennyiben tovább szeretné szerződés szerint teljesíteni a törlesztőrészletének megfizetését az alábbi lehetőségei vannak, 2021. október 31-ig:

 • kérelem benyújtása, miszerint nem szeretne élni a fizetési moratórium lehetőségével.
 • a hitel törlesztőrészletének fedezetét nyújtó számlára utalás. Ez esetben az átutalás megjegyzés mezőjébe rögzíteni szükséges hogy hiteltörlesztés, több hitel esetében pedig hogy melyik hitel törlesztésére szolgál. Bankunk az átutalást úgy tekinti, hogy az utalást követő esedékességű törlesztőrészlet tekintetében Ön nem él a fizetési moratórium lehetőségével.

A hitel törlesztőrészletének fedezetét nyújtó számlára készpénzes befizetés.  Ez esetben a pénztári befizetésnél munkatársunk kérdésére jeleznie kell, hogy a befizetés hiteltörlesztés, több hitel esetében pedig hogy melyik hitel törlesztésére szolgál. Bankunk a készpénzes befizetést úgy tekinti, hogy az befizetést követő esedékességű törlesztőrészlet tekintetében Ön nem él a fizetési moratórium lehetőségével.

A moratórium alatt az Ön tőketartozása nem fog csökkenni, és a moratórium időszaka alatt a tőkére felszámítandó kamatot a moratórium időszaka után meg kell fizetnie.

 •           a fizetési moratórium időszaka alatt Bankunk nem számít fel késedelmi kamatot, függetlenül attól, hogy Ön kíván-e élni a fizetési moratórium lehetőségével.
 • a fizetési moratóriumot követően az Ön által fizetendő törlesztőrészlet összege nem fog megnövekedni a moratórium igénybevétele miatt. A hitel futamideje meghosszabbodik azzal az időszakkal, amely biztosítja, hogy a moratórium utáni időszak törlesztőrészlete ne legyen magasabb, mint amennyit a moratórium előtt fizetett. A moratóriumi időszak alatt referencia-kamat változással érintett hitelek esetében a törlesztőrészlet nagysága változhat. Amennyiben a hitelhez kapcsolódó referenciakamat emelkedik, a törlesztőrészlete e változás miatt nőhet.   
 • a fizetési moratórium ideje alatt meg nem fizetett kamatok és díjak nem növelik a tőketartozás összegét, azok nem kerülnek tőkésítésre, tehát további kamatot nem számolunk el utánuk.

A fizetési moratórium időszaka után kerülnek megfizetésre az elmaradt törlesztőrészletek és a moratórium időszakára járó kamat. A hitel futamidejének meghosszabbításával érjük el, hogy a moratórium előtt megállapított törlesztőrészlete ne emelkedjen, hanem maradjon a fizetési moratórium előtti szinten. A futamidő hosszabbítása nem jár szerződésmódosítással.

 

Mi a teendőm ha élni szeretnék a fizetési moratórium lehetőségével?

Nincs külön teendője. A kormányrendelet szerint minden 2020. március 18-ig folyósított hitel esetében érvényes a fizetési moratórium.

2020. december 19-i új kormányrendelet szerint, a 2020. március 19. és 2020. december 31. közötti hiteltörlesztési moratóriumot változatlan formában és feltételekkel 2021. október 31-ig meghosszabbítjuk. Önnek nincs teendője, ha a fizetési moratóriumot jelenleg is igénybe veszi és folytatni szeretné 2021. október 31-ig!

 

Hogy változik a törlesztőrészletem és a hitel futamideje? Hogy kapok róla információt?

A fizetési moratóriumot követően az Ön által fizetendő törlesztőrészlet összege nem fog megnövekedni a moratórium igénybevétele miatt. A hitel futamideje meghosszabbodik azzal az időszakkal, amely biztosítja, hogy a moratórium utáni időszak törlesztőrészlete ne legyen magasabb, mint amennyit a moratórium előtt fizetett. A moratóriumi időszak alatt referencia-kamat változással érintett hitelek esetében a törlesztőrészlet nagysága változhat. Amennyiben a hitelhez kapcsolódó referenciakamat emelkedik, a törlesztőrészlete e változás miatt nőhet.   

A moratóriumi időszak után változó törlesztőrészlet nagyságáról a Bank a moratóriumi időszakot követőn Önt új törlesztési táblázat (fizetési terv) formájában tájékoztatja.

Amennyiben Ön a hitele továbbfizetése mellett dönt, a törlesztőrészlet nagysága és esedékessége nem változik a fizetési moratórium időszaka alatt. Ugyanakkora törlesztőrészletet kell fizetnie, mint amelyet a veszélyhelyzet és fizetési moratórium elrendelése előtt is megfizetett.

Amennyiben a hitele változó kamatozású, a kamatváltozással kapcsolatban a már szokott módon, postai értesítőt küldünk a megváltozott törlesztőrészletről.

 

Mi a teendőm ha további, részletes információra van szükségem?  

Ha további, részletesebb információra van szüksége, kérjük keresse a Bank fiókhálózatát!

Fiókhálózat elérhetőségéért kattintson IDE

 

Mi a teendőm ha NEM kívánok élni a fizetési moratórium lehetőségével? (2021. október 31-ig)

Bankunk 2021. október 31-ig lehetőséget biztosít Önnek, hogy fizetőképessége szerint döntsön: van lehetősége a teljes, szerződés szerinti törlesztést teljesíteni továbbra is, és dönthet úgy is, hogy a hitele kamatterhe fizetését tudja vállalni.

 

Mi történik a 2021. október 31-ig lejáró hitelekkel?

A fizetési moratórium időszakában lejáró szerződések automatikusan meghosszabbodnak. Ha Önnek 2021. október 31-ig lejáró hitelszerződése van, és jelezte Bankunknak továbbfizetési szándékát, akkor a szerződésszerű törlesztés teljesítésével a hitele a szerződés szerinti időben megszűnik. Amennyiben Ön él a fizetési moratórium lehetőségével, a hitel futamideje automatikusan meghosszabbításra kerül, ez esetben nincs további teendője.

 

Élhetek-e a moratórium időszaka alatt teljes vagy részbeni előtörlesztéssel?

A moratórium időszaka alatt is változatlanul élhet a teljes vagy részbeni előtörlesztéssel.

 

Mi a teendő ha a szándékom ellenére megtörtént / nem történt meg a törlesztőrészlet levonása?

Amennyiben a szándéka ellenére tapasztalja, hogy a bankszámláját megterheltük (vagy nem terheltük meg) a hitel törlesztőrészletével, kérjük jelezze a hitelét kezelő fióknak, lehetőleg telefonon vagy elektronikus úton, s Bankunk kivizsgálja a jelzését. Kérjük vegye figyelembe, hogy a kérelme banki feldolgozása 2 banki munkanapot vesz igénybe, és a kérelmét a banki feldolgozást követően, az első törlesztési esedékességtől tudjuk figyelembe venni.

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ