Információk a hiteltörlesztések fizetési haladékáról lakossági ügyfeleink számára

Tudnivalók a lakossági hitelekre vonatkozó fizetési moratóriumról

2020. december 19-i új kormányrendelet szerint, a 2020. március 19. és 2020. december 31. közötti hiteltörlesztési moratóriumot változatlan formában és feltételekkel 2021. június 30-ig meghosszabbítjuk, nemcsak a Törvény által korábban megjelölt egyes kiemelt társadalmi csoportoknak. Figyelem! Önnek nincs teendője, ha a fizetési moratóriumot jelenleg is igénybe veszi és folytatni szeretné 2021. június 30-ig! Ha ki szeretne lépni a moratóriumból és tovább fizetné a hitelét, kérjük, nyilatkozzon!

 • ha jelenlegi is igénybe veszi a hiteltörlesztési moratóriumot nincs további teendője a további igénybevételhez. Ha a hitelszámlája jelenleg a moratórium hatálya alá esik, akkor automatikusan 2021. június 30-ig a moratóriumban marad, ha nem nyilatkozik a továbbfizetésről.
 • ha ki szeretne lépni a fizetési moratóriumból és tovább fizetné a hitelét, akkor kérjük, nyilatkozzon.
 • ha jelenleg fizeti a hitelét, de szeretné igénybe venni a hiteltörlesztési moratóriumot, kérjük, nyilatkozzon a szándékáról.

 

Kérjük olvassa el figyelmesen, mert fontos információkat tartalmaz, ha Önnek hitele áll fenn Bankunknál!

A Kormány 47/2020. (III.18.) sz. 2020. március 19-én életbe lépett rendelete értelmében fizetési moratóriumot biztosít:

 • a fizetési moratórium fizetési haladékot jelent. Vonatkozik a lakossági hitelekre, kölcsönökre, lakossági számlához kapcsolódó hitelkeretekre, hitelkártyákra és a Bank közvetítésével bonyolított munkáltatói kölcsönökre is.
 • a fizetési moratórium (fizetési haladék) első időszaka 2020.12.31-ig tartott, majd 2021. június 30-ig hosszabbításra került. Ebben az időszakban Önnek átmenetileg nincs törlesztési, részletfizetési kötelezettsége. A hitel futamideje automatikusan meghosszabbításra kerül, legalább azzal az időszakkal, amely alatt fennállt a törlesztési moratórium.
 • a fizetési moratórium (fizetési haladék) automatikusan vonatkozik minden banki hitelre, tehát minden érintett Ügyfelünknél leállítottuk a hitel törlesztőrészleteinek beszedését. Ha Ön szeretné továbbra is szerződés szerint teljesíteni hitele törlesztőrészleteit, akkor erről értesítenie kell Bankunkat.

 

Milyen lakossági hitelekre vonatkozik a fizetési moratórium?

Minden 2020. március 19. előtt megkötött lakossági hitelszerződésre: személyi kölcsönök, jelzáloghitelek, államilag támogatott és nem támogatott lakáshitelek, babaváró kölcsönök, lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretek.

Nem vonatkozik a 2020. március 19. előtt felmondott hitelszerződésekre.

 

Mit jelent pontosan a fizetési moratórium?

2021.06.30-ig minden hiteltörlesztés automatikus beszedése leállt, ideértve a tőke-, kamat-, és hitelhez kapcsolódó egyéb díjak beszedését. A moratórium időszaka 2021.06.30-ig áll fenn. Önnek, mint Ügyfélnek a fizetési moratórium igénybevételéhez nincs teendője.

Amennyiben tovább szeretné szerződés szerint teljesíteni a törlesztőrészletének megfizetését az alábbi lehetőségei vannak:

 • kérelem benyújtása, miszerint nem szeretne élni a fizetési moratórium lehetőségével.
 • a hitel törlesztőrészletének fedezetét nyújtó számlára utalás. Ez esetben az átutalás megjegyzés mezőjébe rögzíteni szükséges hogy hiteltörlesztés, több hitel esetében pedig hogy melyik hitel törlesztésére szolgál. Bankunk az átutalást úgy tekinti, hogy az utalást követő esedékességű törlesztőrészlet tekintetében Ön nem él a fizetési moratórium lehetőségével.

A hitel törlesztőrészletének fedezetét nyújtó számlára készpénzes befizetés.  Ez esetben a pénztári befizetésnél munkatársunk kérdésére jeleznie kell, hogy a befizetés hiteltörlesztés, több hitel esetében pedig hogy melyik hitel törlesztésére szolgál. Bankunk a készpénzes befizetést úgy tekinti, hogy az befizetést követő esedékességű törlesztőrészlet tekintetében Ön nem él a fizetési moratórium lehetőségével

A moratórium alatt az Ön tőketartozása nem fog csökkenni, és a moratórium időszaka alatt a tőkére felszámítandó kamatot a moratórium időszaka után meg kell fizetnie.

 •        a fizetési moratórium időszaka alatt Bankunk nem számít fel késedelmi kamatot, függetlenül attól, hogy Ön kíván-e élni a fizetési moratórium lehetőségével.
 • a fizetési moratóriumot követően az Ön által fizetendő törlesztőrészlet összege nem fog megnövekedni a moratórium igénybevétele miatt. A hitel futamideje meghosszabbodik azzal az időszakkal, amely biztosítja, hogy a moratórium utáni időszak törlesztőrészlete ne legyen magasabb, mint amennyit a moratórium előtt fizetett. A moratóriumi időszak alatt referencia-kamat változással érintett hitelek esetében a törlesztőrészlet nagysága változhat. Amennyiben a hitelhez kapcsolódó referenciakamat emelkedik, a törlesztőrészlete e változás miatt nőhet.   
 • a fizetési moratórium ideje alatt meg nem fizetett kamatok és díjak nem növelik a tőketartozás összegét, azok nem kerülnek tőkésítésre, tehát további kamatot nem számolunk el utánuk.

A fizetési moratórium időszaka után kerülnek megfizetésre az elmaradt törlesztőrészletek és a moratórium időszakára járó kamat. A hitel futamidejének meghosszabbításával érjük el, hogy a moratórium előtt megállapított törlesztőrészlete ne emelkedjen, hanem maradjon a fizetési moratórium előtti szinten. A futamidő hosszabbítása nem jár szerződésmódosítással.

 

Mi a teendőm ha élni szeretnék a fizetési moratórium lehetőségével?

Nincs külön teendője. A kormányrendelet szerint minden 2020. március 18-ig folyósított hitel esetében érvényes a fizetési moratórium.

2020. december 19-i új kormányrendelet szerint, a 2020. március 19. és 2020. december 31. közötti hiteltörlesztési moratóriumot változatlan formában és feltételekkel 2021. június 30-ig meghosszabbítjuk. Önnek nincs teendője, ha a fizetési moratóriumot jelenleg is igénybe veszi és folytatni szeretné 2021. június 30-ig!

 

Hogy változik a törlesztőrészletem és a hitel futamideje? Hogy kapok róla információt?

A fizetési moratóriumot követően az Ön által fizetendő törlesztőrészlet összege nem fog megnövekedni a moratórium igénybevétele miatt. A hitel futamideje meghosszabbodik azzal az időszakkal, amely biztosítja, hogy a moratórium utáni időszak törlesztőrészlete ne legyen magasabb, mint amennyit a moratórium előtt fizetett. A moratóriumi időszak alatt referencia-kamat változással érintett hitelek esetében a törlesztőrészlet nagysága változhat. Amennyiben a hitelhez kapcsolódó referenciakamat emelkedik, a törlesztőrészlete e változás miatt nőhet.   

A moratóriumi időszak után változó törlesztőrészlet nagyságáról a Bank a moratóriumi időszakot követőn Önt új törlesztési táblázat (fizetési terv) formájában tájékoztatja.

Amennyiben Ön a hitele továbbfizetése mellett dönt és a hitele nem változó kamatozású, a törlesztőrészlete nem változik. Ugyanakkora törlesztőrészletet kell fizetnie, mint amelyet a veszélyhelyzet és fizetési moratórium elrendelése előtt is megfizetett.

Amennyiben a hitele változó kamatozású, a kamatváltozással kapcsolatban a már szokott módon, postai értesítőt küldünk a megváltozott törlesztőrészletről.

Ha Ön 2020. évben részleges vagy teljes időszakra igénybe vette a fizetési moratóriumot, levélben fogjuk tájékoztatni a felhalmozott és meg nem fizetett törlesztőrészletről és az emiatt várható futamidő növekedésről.

 

Mi a teendőm ha NEM kívánok élni a fizetési moratórium lehetőségével?

Bankunknak jeleznie kell azt a szándékát, miszerint a hitel törlesztőrészletét továbbra is változatlanul, a hitelszerződésnek megfelelően szándékozik törleszteni.

A jelzését az alábbi módokon tudja megtenni:

 • honlapunkon keresztül, adatlap kitöltésével és benyújtásával     

          KITÖLTÖM A KÉRELMET

 •         a kérelem kinyomtatásával, kitöltésével, melyet elektronikusan küld be bankfiókunkba

          A KÉRELEM LETÖLTÉSE

 •          VideóBank szolgáltatásunkon keresztül

          BELÉPÉS A VIDEÓBANKBA

 •         a kérelem kinyomtatásával, kitöltésével, melyet postai úton küld be bankfiókunkba

          A KÉRELEM LETÖLTÉSE

 

Amennyiben nem rendelkezik elektronikus lehetőségekkel, kérjük jelezze igényét a hitelt kezelő bankfiókban. Ügyintézőnk elpostázza Önnek a nyomtatványunkat, amelyet kérjük, postai úton juttasson vissza.

A kérelmét, Bankunk általi feldolgozását követően, első törlesztési esedékességtől tudjuk figyelembe venni. A kérelem feldolgozása 2 banki munkanapot vesz igénybe. Kérjük, gondoskodjon arról, hogy a fizetési számláján rendelkezésre álljon a szükséges összeg.

A korábbi, moratórium időszakába eső törlesztőrészletekre nincs visszamenőleges hatálya a kérelmének, azokra vonatkozó utólagos törlesztési szándékát nem tudjuk figyelembe venni.

A továbbfizetési szándékot a hitel bármely adósa vagy adóstársa jelezheti, a moratórium időszaka alatt bármikor. A korábban adott továbbfizetési szándékát a moratórium időszaka alatt bármikor visszavonhatja. A továbbfizetési szándék bejelentése vagy visszavonása díjmentes.  

 

Mi történik a 2021.06.30-ig lejáró hitelekkel?

A fizetési moratórium időszakában lejáró szerződések automatikusan meghosszabbodnak. Ha Önnek 2021.06.30-ig lejáró hitelszerződése van, és jelezte Bankunknak továbbfizetési szándékát, akkor a szerződésszerű törlesztés teljesítésével a hitele a szerződés szerinti időben megszűnik. Amennyiben Ön él a fizetési moratórium lehetőségével, a hitel futamideje automatikusan meghosszabbításra kerül, ez esetben nincs további teendője.

 

Mi a teendőm, ha fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretem áll fenn?

A 2021. június 30-ig lehívott hitelrészre nem kell megfizetnie a kamatot és a ki nem használt részére a rendelkezésre tartási jutalékot, kivéve, ha jelzi a Bankunknak a további törlesztési szándékát. (A nyomtatvány letöltése ITT, vagy töltse ki online adatlapunkat az alábbi oldalon)

A hitelkeretek kihasznált részének feltöltése automatikusan történik, amennyiben a fizetési számlájára jóváírás érkezik.

Amennyiben hitelkeret szerződése 2021. június 30-ig lejár, a meghosszabbítása automatikusan történik.

 

Élhetek-e a moratórium időszaka alatt teljes vagy részbeni előtörlesztéssel?

A moratórium időszaka alatt is változatlanul élhet a teljes vagy részbeni előtörlesztéssel.

 

Mi a teendő ha a bankszámlámról a szándékom ellenére megtörtént / nem történt meg a törlesztőrészlet levonása?

Amennyiben a szándéka ellenére tapasztalja, hogy a bankszámláját megterheltük (vagy nem terheltük meg) a hitel törlesztőrészletével, kérjük jelezze a hitelét kezelő fióknak, lehetőleg telefonon vagy elektronikus úton, s Bankunk kivizsgálja a jelzését. Kérjük vegye figyelembe, hogy a kérelme banki feldolgozása 2 banki munkanapot vesz igénybe, és a kérelmét a banki feldolgozást követően, az első törlesztési esedékességtől tudjuk figyelembe venni.

Mi a teendő ha eddig postai csekken fizettem a törlesztőrészletem?

Egyes hitelszerződéseknél Bankunk lehetővé tette a postai csekken (postai készpénzátutalási megbízással) történő befizetést. Amennyiben Ön továbbra is postai csekk feladásával teljesíti a törlesztőrészlet befizetését, azt automatikusan törlesztési szándéknak tekintjük. Ez esetben nem kell külön jeleznie a továbbfizetési szándékát.

 

MI TÖRTÉNIK, HA BANKFIÓKBAN, PÉNZTÁRI BEFIZETÉSSEL A LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLÁMRA BEFIZETEM A TÖRLESZTŐRÉSZLETET VAGY A HITEL TÖRLESZTŐRÉSZLETÉNEK FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLÁMRA UTALOM A TÖRLESZTŐRÉSZLETET?

Amennyiben Ön a lakossági fizetési számlájára (ami a hitel törlesztőrészletének a fedezetét biztosítja) utal vagy oda készpénzben befizet:

A lakossági folyószámlára befizetéskor jelezze munkatársunknak, hogy hiteltörlesztési szándékú a befizetése (több hitel esetében, melyik hitelre). Amennyiben a lakossági folyószámlára utal, az átutalás megjegyzés mezőjében közölnie kell, hogy hiteltörlesztés (több hitel esetében, melyik hitelre).

 

Mi a teendő, ha korábban nyilatkozott tovább törlesztési szándékáról, de most szeretné leállítani?

Ha Ön korábban jelezte, hogy a hitel törlesztőrészleteit továbbra is fizetni szeretné, azonban megváltoztatná a kérelmét, és élni kíván a fizetési moratórium lehetőségével, kérjük jelezze Bankunknak.

A kérelmét, Bankunk általi feldolgozását követően, első törlesztési esedékességtől tudjuk figyelembe venni. A kérelem feldolgozása 2 banki munkanapot vesz igénybe.

A jelzését az alábbi módokon tudja megtenni:

 •          honlapunkon keresztül, adatlap kitöltésével és benyújtásával     

         KITÖLTÖM A KÉRELMET

 •          a kérelem kinyomtatásával, kitöltésével, melyet elektronikusan küld be bankfiókunkba

         A KÉRELEM LETÖLTÉSE

 •          VideóBank szolgáltatásunkon keresztül

          BELÉPÉS A VIDEÓBANKBA

 •         a kérelem kinyomtatásával, kitöltésével, melyet postai úton küld be bankfiókunkba

                A KÉRELEM LETÖLTÉSE

 

Milyen esetben továbbít a Bank adatokat az elmaradt tartozásról a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR-be)?

A Bank késedelmes teljesítés esetében a 2011. évi CXXII. törvény 11§. 1. alapján nyújt információt és ad át adatot a Központi Hitelinformációs Rendszerbe.

Az adatszolgáltatás érinti azon természetes személyek adatait, akik a Bankkal kötött kölcsönszerződésben rögzített fizetési kötelezettségüket nem teljesítették, és a lejárt, meg nem fizetett tartozásuk összes összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű minimálbér összegét, ugyanakkor ezen tartozás késedelme folyamatosan fennáll, több mint kilencven napon keresztül.

 

A fizetési moratórium hatása a Központi Hitelinformációs Rendszerbe továbbított adatokra:

A fizetési moratórium érinti a 2020. március 18-án fennálló, meg nem fizetett tartozásokat is.

A fizetési moratórium időszaka alatt a késedelmes tartozások összege és a késedelmes napok száma nem növekszik.

A fizetési moratórium időszakában a Bank nem küld fizetési mulasztással kapcsolatos adatokat a Központi Hitelinformációs Rendszer felé.

A fizetési moratórium időszaka után Bankunk folytatja a késedelmes tartozás napjainak és összegének felszámolását és újból adatot szolgáltat a Központi Hitelinformációs Rendszerbe.

A KHR-ben tárolt adatok befolyásolják az Ön hitelezhetőségi megítélését egy esetleges kölcsönkérelem során. Amennyiben Önnek késedelmes tartozása van Bankunk felé, azt a fizetési moratórium időszaka alatt is rendezheti.

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A további törlesztési szándékát jelezheti online benyújtható adatlapunkon, ITT.

 

A korábbi törlesztési szándék visszavonása Online benyújtható adatlapunkon, ITT.