Hitelek társasházak és lakásszövetkezetek részére

Milyen célra igényelhető a Társasházaknak és lakásszövetkezeteknek nyújtott hitel?

A Duna Takarék Bank Zrt-nél igényelhető Társasházaknak és lakásszövetkezeteknek nyújtott hitel célja

 1. a lakásszövetkezeti vagy társasházi lakóépületek közös tulajdonú részeinek korszerűsítéséhez, felújításához szükséges hiányzó forrás finanszírozása – meghatározott feltételek teljesülése esetén – állami kamattámogatás mellett és / vagy
 2. az 1. pontban körülírt kiadásokra irányuló, központi pályázatokhoz kapcsolódó vagy egyéb módon elnyert, utófinanszírozott állami vagy önkormányzati támogatás megelőlegezése.

Lakásszövetkezet a tulajdonában vagy a tagok közös tulajdonában lévő, a lakásszövetkezet alapszabályában rögzített épületszerkezet, közös használatra szolgáló helyiségek, központi berendezések, házfelügyelői (gondnoki) lakás, továbbá a lakásszövetkezet célját szolgáló más létesítmények, míg társasház-közösség a társasház közös tulajdonában lévő, a társasház alapító okiratában a tulajdonostársak külön tulajdonaként nem szereplő épületrész, épület-berendezés, nem lakás célú helyiség, lakás, épületszerkezet felújítására, korszerűsítésére vehet fel kölcsönt.

 

A Társasházaknak és lakásszövetkezeteknek nyújtott hitel lehet:

 1. lakás előtakarékossági megtakarítással kombinált
  A Duna Takarék Bank Zt. bármely szolgáltatónál (Fundamenta-Lakáskassza Zrt., OTP Lakástakarék Zrt., Erste Lakástakarék Zrt., AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt.) kötött lakás-előtakarékossági szerződést elfogad biztosítékként.
   
 2. állami kamattámogatású
  Abban az esetben igényelhető, amennyiben a lakóközösség megfelel a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet feltételrendszerének.
   
 3. piaci kondíciójú
  Azon lakásszövetkezetek és társasház-közösségek, melyek nem jogosultak az állami kamattámogatásra, piaci kamatozású hitelt igényelhetnek.
   
 4. támogatást megelőlegező
  A társasházi hitelekhez kapcsolódhat egyéb, visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő támogatás, mely leggyakrabban teljesen vagy részben utólagos folyósítású, így amennyiben nem áll a lakóközösség rendelkezésére a beruházás önerőből történő kifizetéséhez szükséges saját forrás, ennek összegét meg lehet előlegeztetni a hitelintézettel.

 

Miért kedvező a lakóközösségnek a Társasházaknak és lakásszövetkezeteknek nyújtott hitel?

Mert

 • számos hitelcélra felhasználható: helyiségek, épületszerkezetek felújítása, korszerűsítése, átalakítása, cseréje, hibáinak megelőzése, gazdaságos üzemben tartását szolgáló kiadások, megújuló energiafelhasználás növelése, energiahatékonysági beruházások (pl. hőszigetelés, nyílászáró csere), valamint az építési hatóság által elrendelt építési munkák, illetve közüzemi szolgáltatások feltételeinek változása miatti munkák elvégzése,
 • a hitel segítségével a lakóközösség – kedvező kamatozású forrás igénybe vétele mellett – közelebb kerül hosszabb távú fejlesztési céljai eléréséhez,
 • a hitellel megvalósuló felújítás által az épület és a külön tulajdonú helyiségek fenntartása is energiatakarékosabbá válik, a kiadások csökkenek, a lakások értéke nő, a beruházás néhány éven belül megtérül,
 • amennyiben a társasház vagy a lakásszövetkezet megfelel a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Kormányrendelet feltételrendszerének, állami kamattámogatásban részesül, a támogatás mértéke 5 évig a kamat 70 %-a, a következő 5 évben a kamat 35 %-a,
 • a kamattámogatásra a lakóközösség abban az esetben is jogosult, ha a lakás-előtakarékossági szerződéshez kapcsolódó állami támogatást is igénybe veszi,
 • amennyiben kapcsolódik a hitelhez, a lakás-előtakarékossági szerződés lejáratáig tőketörlesztési kötelezettség nem áll fenn,
 • a hitel több részletben is lehívható,
 • akár ingatlan fedezet nélkül is igénybe vehető.

 

Főbb tudnivalók a Társasházaknak és lakásszövetkezeteknek nyújtott hitelről:

 • futamideje minimum 12, maximum 120 hónap, amennyiben egy vagy több lakás-előtakarékossági szerződés kapcsolódik az ügylethez, a legkésőbb lejáró lakáselőtakarékossági szerződés(ek) megtakarítási összegének kiutalási időpontjához kell igazítani a hitel lejáratát, figyelembe véve a kiutalási időszakot is,
 • támogatás megelőlegezés esetén a kölcsön futamidejét a támogatás utolsó részlete várható folyósításának időpontja, a törlesztő részletek számát és gyakoriságát pedig a támogatási összeg(ek) várható beérkezése határozza meg,
 • az igényelhető hitelösszeg minimuma 500.000 Ft,
 • elvárható minimális saját erő a beruházás tervezett nettó költségének 10 %-a,
 • kizárólag HUF devizanemben igényelhető,
 • hitelcélhoz kötött, a hitel, illetve a saját erő felhasználását számlákkal, egyéb bizonylatokkal igazolni szükséges,
 • hiteligénylők köre: Magyarországon bejegyzett lakásszövetkezetek és belföldi székhelyű társasházak, amelyek rendelkeznek a Duna Takarék Bank Zrt-nél fizetési számlával vagy vállalják a számlanyitást és a hitelbírálati követelményeknek megfelelnek.

 

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltését szolgálja. Fenti tájékoztató nem helyettesíti a Bank ügyfélminősítési eljárását, hitelképességi vizsgálatát és hitelbírálati folyamatát, a Bank számára nem jelent szerződéskötési kötelezettséget. A Bank a hitelbírálat jogát fenntartja, a hitelt a mindenkori hitelbírálat feltételei alapján nyújtja.

 

További információkról és az igénylés feltételeiről érdeklődjön bankfiókjainkban, ahol finanszírozó kollégáink készséggel állnak rendelkezésére a bemutatott hitel mellett a lakóközösség tagjai részére nyújtható lakáscélú, piaci kamatozású vagy államilag kamattámogatott hitelkonstrukciók, valamint igénybe vehető vissza nem térítendő állami támogatások ismertetésével.